E-læring til studenterundervisere

Som led i OK-08 blev der aftalt et kompetenceudviklingsprojekt for studenterundervisere med SUL/FADL. Dette projekt er blevet udmøntet i et e-læringssytem, hvor studenterunderviseren på nettet kan sidde og klikke sig rundt og finde gode råd og værktøjer. Man kan f.eks. læse om hvordan man kan skabe ro i lokalet, tavleorden, virkemidler osv.

Det har været formålet, at systemet skulle være umiddelbart brugbart og det er der kommet et rigtigt fint lille produkt ud af. Den tekniske del af systemet er udviklet af EduLab mens det indholdsmæssige del er udviklet i et samarbejde mellem Julie Marie Isager Pædagogisk konsulent, Cand.mag. KU og Hans-Jørgen Kristensen fra SDU.

Da det er et partsprojekt er det så at sige et system, som overenskomstparterne ejer i fællesskab. Hvis det skal videreudvikles, vil det skulle ske i enighed mellem parterne.

SUL og FADL har et link til systmet på deres hjemmeside. Universiteterne har hermed også fået et link til systemet på vores hjemmeside - se linket i højre side.

Linket suppleres af et fælles password - se password i højre side.

Spørgsmål kan rettes til:


Marlene Scott Reinbacher
Fuldmægtig
Kontoret for Personale og Institutionsjura
Direkte telefon: + 45 3395 1332
E-mail: masr@ubst.dk

Ministeriet for Forskning,
Innovation og Videregående Uddannelser

Universitets- og Bygningsstyrelsen
Bredgade 43
DK-1260 København K
Telefon: +45 3395 1200
Fax: +45 3395 1300
E-mail: ubst@ubst.dk
www.ubst.dk


305743 / i40