Du er her: AU  Medarbejdere  Medarbejderservice HR Organisations- og kompetenceudvikling Kurser og uddannelser for ansatte på AU Kursus - Vejlederkursus for elev- og praktikansvarlige

Kursus - Vejlederkursus for elev- og praktikansvarlige

Dette kursus retter sig mod nuværende og kommende oplærings- og elevansvarlige, der har ansvaret for at tilrettelægge elevers praktikperioder indenfor følgende fagområder: kontor, it, gartner, dyrepasser, håndværk, fagfotograf, tandteknikere, laboranter m.v.

Kurset er med til at sikre et større kendskab til formålet for praktik og teori, samt at give dig værktøjer til brug i forbindelse med tilrettelæggelse og gennemførelse af den praktiske oplæring af elever.

Målgruppe

Medarbejdere på AU med ansvar for oplæring og vejledning af elever og praktikanter.

Forudsætning

Ingen (motivation og lyst til at arbejde målrettet med udvikling af elever og praktikanter på AU.)

Kursusmål

Kurset giver dig kvalifikationer, således at du efter endt kursus kan:

  • medvirke ved tilrettelæggelse og gennemførelse af elevens praktikperiode i virksomheden.
  • anvende relevante planlægnings- og registreringsværktøjer til at understøtte dialogen mellem elev, virksomhed og skole.
  • ud fra kendskab til hvordan du som rollemodel påvirker elevens motivation og opfattelse af kvalitet, være med til at sikre elevens udbytte af praktikuddannelsen / elevens læring i praktikuddannelsen
  • anvende viden om unges forskellighed til at støtte, motivere, inspirere og udfordre eleven/lærlingen og kommunikere hensigtsmæssigt med eleven/lærlingen.
  • tilrettelægge og gennemføre et oplæringsforløb for eleven indenfor eget praktikfelt.
  • vidensdele med eleven og kollegaer gennem anvendelse af elektroniske hjælpeværktøjer, for derved at sikre en kontinuerlig udvikling af ekspertise indenfor området med oplæring af elever indenfor de forskellige uddannelsesretninger.

Varighed

5 kursusdage

Undervisere

Aarhus Business Center, HANSENBERG og repræsentanter fra AU HR, Organisations- og kompetenceudvikling.

Vejledende pris

4000 kr.  


1428494 / i40