Anerkendelse på arbejdspladsen

Målgruppe

Arbejdsmiljøorganisationen (gerne både medarbejder- og lederrepræsentant fra samme sted).

Formål

Formålet med kurset er at udfolde begrebet anerkendelse til langt mere end ros – og i forskellige former at bruge dette til at styrke arbejdet med arbejdsmiljøet helt konkret, lokalt på dit institut/vicedirektørområde.

Indhold

Såvel i AUs personalepolitik som i den psykiske APV indtager temaet anerkendelse en vigtig plads. Der er desuden god fornuft i at blive klogere på, hvad anerkendelse egentlig er, og hvordan du i praksis fremmer anerkendelse i samspillet på arbejdspladsen. Arbejdspladser der arbejder anerkendende lykkes simpelthen bedre med at løse de opgaver, de er sammen om, og de ansatte trives samtidigt bedre. På denne workshop udfolder vi dels anerkendelse som begreb og dels arbejder vi aktivt med forskellige metoder, der får anerkendelsen til at leve lokalt. Sigtet er, at du går hjem med ny inspiration og idéer til det lokale arbejdsmiljøarbejde.

Form

Workshopformen består af aktiv deltagelse med en vekselvirkning mellem inspirationsoplæg, refleksion, dialog i grupper, træning og omsætning til egen arbejdsdagligdag.

Varighed

1 dag

Underviser

Karina Grost og Eva Damsgaard, AU HR Udvikling og arbejdsmiljø.

 

1432083 / i40