God omgangstone på arbejdspladsen

Måden, vi taler til og om hinanden, er afgørende for vores oplevelse af, om vi føler os værdsat, hørt og respekteret. Dette er blot én af de gode grunde til at arbejde bevidst med omgangstonen på arbejdspladsen. På nedenstående to workshops arbejdes der med afsæt i bl.a. hjerneforskning, der viser, hvorfor det er så vigtigt at have god omgangstone på arbejdspladsen. Du får også konkrete værktøjer til at fremme den gode omgangstone i dit nærmiljø. 

Bemærk at målgruppen og omfanget for de to workshops er forskellige.

Heldagsworkshop

Målgruppe

Arbejdsmiljøorganisationen.

Formål

Formålet med kurset er at øge dit kendskab til konceptet god omgangstone og giver dig konkrete værktøjer til at fremme den gode omgangstone i dit nærmiljø.  

Indhold

Temaet ’God omgangstone’ er besluttet af HSU og HAMU som 1 af de 4 centrale temaer i APV opfølgningen. Hjerneforskningen dokumenterer endvidere, at vores kommunikation former både os som mennesker og de fællesskaber vi er en del af. Fortsat at dygtiggøre sig ift. at fremme den gode tone på arbejdspladsen er derfor centralt i arbejdsmiljøarbejdet på AU. Og hvordan gør man så det? På denne workshop sætter vi fokus på, hvad god omgangstone er. Med afsæt i en kort præsentation af hjerneforskning og kommunikationstænkning introduceres 3 forskellige metoder, som vi træner og forholder til lokal anvendelse i de aktuelle enheder deltagerne kommer fra. Sigtet er, at du går hjem med ny inspiration og ideer til det lokale arbejdsmiljøarbejde.

Form

Workshopformen består af aktiv deltagelse med en vekselvirkning mellem inspirationsoplæg, refleksion, dialog i grupper, træning og omsætning til egen arbejdsdagligdag.

Varighed

1 dag

Underviser

Karina Grost og Eva Damsgaard, AU HR Udvikling og arbejdsmiljø.

Halvdagsworkshop - For ledere og medlemmer af samarbejdsudvalgene og arbejdsmiljøorganisationen

Målgruppe

Ledere og medlemmer af samarbejdsudvalgene og arbejdsmiljøorganisationen på AU.

Formål

Formålet med workshoppen er at give inspiration og konkrete værktøjer til videre lokal dialog og lokale indsatser, så man f.eks. på et fælles LSU/LAMU-møde med afsæt i ny viden og nye idéer kan drøfte, hvordan man vil arbejde videre med god omgangstone.

Herunder er det målet at øge forståelsen af, hvorfor god omgangstone er så vigtigt på arbejdspladsen.  

Indhold

På denne workshop sætter vi fokus på god omgangstone. Hjerneforskning viser, hvordan vores kommunikation præger og former både os som mennesker og de fællesskaber, vi er en del af. Med afsæt i en kort præsentation af dette, introduceres 3 forskellige metoder, som vi afprøver og forholder til lokal anvendelse i de aktuelle enheder, deltagerne kommer fra: Hvad kan man konkret sætte i værk for at styrke den gode omgangstone?

Form

Workshopformen består inspirationsoplæg, præsentation af metoder samt træning og omsætning til egen arbejdsdagligdag.

Varighed

3 timer

Underviser

Eva Damsgaard, AU HR Udvikling og Arbejdsmiljø.

Har I brug for lokale workshops eller anden lokal støtte i relation til god omgangstone, er I velkomne til at kontakte Eva Damsgaard på edn@au.dk.

1432084 / i40