Intensivt Engelskkursus i Danmark

AU tilbyder intensive engelskkurser af én uges varighed i små grupper, hvor du kan få en koncentreret opkvalificering af dit mundtlige kommunikation på engelsk. 

Målgruppe
Alle AU-ansatte med kontakt til engelsktalende studerende, undervisere, kolleger m.m.

Kursusmål
Kursets primære mål er, at du oplever en markant forbedring af din mundtlige kommunikation med udenlandske studerende, undervisere og andre samarbejdspartnere. Kommunikationen vil blive mere flydende og professionel og give deltagerne en større selvsikkerhed i deres kommunikation. Kurset har hovedsageligt fokus på mundtlig kommunikation, men kan efter behov inddrage relevante skriftlige og grammatiske elementer.

Kursusindhold og form
Kurset vil blive skræddersyet og tilrettelagt med udgangspunkt i de arbejdsopgaver og udfordringer, deltagerne oplever i dagligdagen. Med andre ord er det primære fokus på kurset praktisk kommunikation, udvidelse af dit ordforråd samt aktivering af det passive ordforråd via træning og samtale.

Kurset vil typisk kunne indeholde elementer som introduktion til:

 • Fagligt ordforråd
 • Kommunikation med internationale studerende og medarbejdere
 • Præsentation og jobfunktion og opgaver
 • Høflighed på engelsk
 • Telefonsamtaler på engelsk
 • Møder på engelsk
 • Kulturelle forskelle
 • Small talk
 • Diskussion af aktuelle AU emner
 • Engelske e-mails  
 • Relevante grammatiske elementer

Undervisningsformen vil veksle mellem klassisk klasseundervisning, øvelser, rollespil, deltageroplæg og gruppedialog. Underviserens modersmål er engelsk, og hun har indgående kendskab til britiske universitetsmiljø.   

Praktisk
Du vil efter tilmelding modtage et spørgeskema, hvor du angiver dine arbejdsopgaver og ønsker til kurset. Herudover vil du blive bedt om at udfylde en selvevaluering ift dit engelske niveau. Både dine arbejdsopgaver, ønsker og engelske niveau vil efter bedste evne blive indarbejdet i kurset.

Holdstørrelsen vil være mellem 6 og 10 deltagere, da det sikrer en intensiv undervisning og mulighed for individuel vejledning.

Varighed
Kurset vil blive afviklet mandag til fredag fra. Kl. 8.30 – 15.30. 

1431944 / i40