God omgangstone på arbejdspladsen

Målgruppe

Arbejdsmiljøorganisationen.

Formål

Formålet med kurset er at øge dit kendskab til konceptet god omgangstone og giver dig konkrete værktøjer til at fremme den gode omgangstone i dit nærmiljø.  

Indhold

Temaet ’God omgangstone’ er besluttet af HSU og HAMU som 1 af de 4 centrale temaer i APV opfølgningen. Hjerneforskningen dokumenterer endvidere, at vores kommunikation former både os som mennesker og de fællesskaber vi er en del af. Fortsat at dygtiggøre sig ift. at fremme den gode tone på arbejdspladsen er derfor centralt i arbejdsmiljøarbejdet på AU. Og hvordan gør man så det? På denne workshop sætter vi fokus på, hvad god omgangstone er. Med afsæt i en kort præsentation af hjerneforskning og kommunikationstænkning introduceres 3 forskellige metoder, som vi træner og forholder til lokal anvendelse i de aktuelle enheder deltagerne kommer fra. Sigtet er, at du går hjem med ny inspiration og ideer til det lokale arbejdsmiljøarbejde.

Form

Workshopformen består af aktiv deltagelse med en vekselvirkning mellem inspirationsoplæg, refleksion, dialog i grupper, træning og omsætning til egen arbejdsdagligdag.

Varighed

1 dag

Underviser

Karina Grost og Eva Damsgaard, AU HR Udvikling og arbejdsmiljø.

 

1432084 / i40