Arbejdsmiljøuddannelsen

Aarhus Universitet afholder Den Obligatoriske Arbejdsmiljøuddannelse internt på universitetet for nyvalgte arbejdsmiljøledere og -repræsentanter i arbejdsmiljøorganisationen.

Målgruppe

Medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen, dvs. medarbejdere og ledere fra alle hovedområder.

Kursusmål

At du bliver motiveret til at arbejde forebyggende, fremadrettet og konstruktivt med arbejdsmiljøet i den afdeling eller institut, du er ansat.

At du får såvel teoretisk som praktisk læring og træning ud af kurset, og at du kan koble læringen til din arbejdshverdag.

Kursus indhold

Kursusindholdet er fastlagt ud fra gældende arbejdsmiljølovgivning og vil blive suppleret med AU relateret information og viden.

Det primære formål med kurset er, at du som deltager opnår en helhedsorienteret forståelse af arbejdsmiljøområdet gennem undervisning i:

  • Principper for samarbejde, formidling og pædagogiske virkemidler, der kan anvendes i arbejdsmiljøorganisationen.
  • Arbejdsmiljøorganisationens opgaver og funktion på AU, herunder fx deltagelse i den årlige arbejdsmiljødrøftelse.
  • Arbejdsmiljøorganisationens placering i AU's struktur og samarbejdet heri
  • Arbejdsmiljøorganisationens samarbejde med andre arbejdsmiljøaktører, herunder arbejdsmiljørådgivere, branchearbejdsmiljøråd, Arbejdstilsynet m.v.
  • Arbejdsmiljøorganisationens planlægning og gennemførelse af det forebyggende arbejdsmiljøarbejde i virksomheden.
  • Arbejdsmiljøorganisationens opgaver i relation til ulykker, nærved-ulykker og sundhedsfarer.
  • Metoder, som arbejdsmiljøorganisationen kan anvende i det forebyggende arbejde på universitetet. Det kan fx være betydningen af positive arbejdsmiljøfaktorer, arbejdsmiljø-gennemgange eller tjeklister til at identificere arbejdsmiljøproblemer, udarbejdelse af arbejdspladsvurderinger (APV) eller handlemuligheder i forbindelse med det psykiske og fysiske arbejdsmiljø.

Varighed

3 dage

Obs: Det er obligatorisk at deltage alle 3 dage for at bestå kurset. Eventuel fravær skal aftales med underviser.

Undervisere

Crecea


335480 / i40