SU-kursus

Målgruppe

Alle nye LSU-medlemmer på AU og SU-suppleanter og andre ledere/medarbejdere, der har opgaver/snitflader i forhold til samarbejdsudvalget.

Formål

Formålet med SU-kurset er at give dig en viden, et sæt af færdigheder og en holdningsafklaring, der skal sikrer følgende tre effekter:

  • At dit LSU-arbejde sker ud fra et fælles billede af de mål, midler og roller, der angives i Samarbejdsaftalen.
  • At give forståelse for, at du igennem samarbejdsudvalgets arbejde kan nå bedre resultater end hver for sig (1+1=3).
  • At inspirere dig til at den konstruktive dialog er omdrejningspunktet for samarbejdsudvalgets arbejde. 

Kursusindhold

Indholdet i SU-kurset er opbygget i forhold til fire centrale spørgsmål om arbejdet i et samarbejdsudvalg:

  1. Hvorfor ? – Formålet med SU’s arbejde og dialogens centrale betydning
  2. Hvem ? – Rollen som medlem af SU
  3. Hvad ? – Indholdet i SU’s arbejde
  4. Hvordan ? – Samarbejdsudvalgets mødevirksomhed

Læs mere om indholdet på Samarbejdssekretariatets hjemmeside.

Kurset vil bestå af henholdsvis underviseroplæg om konkrete sagsforhold vedrørende SU-aftalen, gruppearbejde og øvelser, dialoger og diskussion med mulighed for erfaringsudveksling og vidensdeling på det samlede kursushold.

Varighed

1 dag

Underviser

Samarbejdssekretariatet

Tid

Kurset har et omfang på 8 timer inklusiv pauser.

Sted

Uddannelsen afholdes i Konferencecenteret, Frederik Nielsens Vej 4, Aarhus Universitet.

Pris

1.400,00 kr.


1395604 / i40