Du er her: AU  Medarbejdere  Medarbejderservice HR Organisations- og kompetenceudvikling Ledelsesudvikling Stressværktøjskassen for ledere

Stressværktøjskassen for ledere

Har du brug for at blive bedre rustet til at håndtere stress i din hverdag som leder? Og hvad gør du, hvis først du eller dine medarbejdere er blevet stresset?

Til dig som er leder og gerne vil blive bedre til at opdage, forebygge og håndtere stress i hverdagen har vi en række tilbud.

Individuel sparrings-session

I en individuel stress-sparringssession får du mulighed for at få øget din indsigt og viden omkring stress og de ledelsesmæssige dilemmaer der knytter sig til håndtering af medarbejdernes stress. Der vil også være mulighed for tilkøb af stressindikatortest. Læs mere om stressindikatortest.

1½ times sparrings-session = 1200 kr.

1½ times sparrings-session + test og 1½ times testtilbagemelding = 3000 kr.

Oplæg

Er i en samlet ledergruppe eller ønsker du at du og dine medarbejdere får fælles viden om stress, har du mulighed for at booke et oplæg om stress. Kontakt Lederudviklingskonsulent Caroline Ahlgren Tøttrup for mere info.

Kortere oplæg 1200-3000 kr.

Stress-tema-dag med dine medarbejdere

Ønsker du at du og dine medarbejdere får arbejdet mere konkret i forhold til stress-udfordringen kan vi designe en tema-dag for jer. Alt afhængig af jeres situation og ønsker kan vi sætte fokus på:

 • Hvad er stress egentlig?
 • Hvornår påvirker stress vores helbred og arbejdsevne negativt?
 • Hvordan forebygger man stress i hverdagen?
 • Hvordan kan man skabe gode retningslinjer og et godt beredskab i afdelingen?

Workshop

Er I en større ledergruppe der ønsker at øge jeres kompetencer og viden når det gælder stress kan vi også tilbyde jer en hel-dags workshop.

Udover en lang række inspiration og nyttige værktøjer til at forebygge og håndtere stress, som leder i en travl og omskiftelig hverdag, har I også mulighed for at tilkøbe stress-indikator-testen (link), med individuel tilbagemelding ved en erhvervspsykolog. Stressindikator-testen identificerer det oplevede stressniveau samt sundheds- og livsstilsvaner, som enten beskytter mod stress eller øger stresspåvirkeligheden. Du bliver således introduceret til et rigtig godt forebyggende værktøj.

Indhold

 • Hvad er stress – og hvad er ikke?
 • Eget stressniveau og stressreaktionen
 • Hvad påvirker stress og trivsel på arbejdspladsen?
 • Tegn i omgivelserne du som leder skal være opmærksom på i forhold til at kunne forebygge stress og mistrivsel hos dine medarbejdere
 • Konkrete handlemuligheder i forhold til at forebygge og håndtere stress i din og dine medarbejderes hverdag
 • Stress og sygefravær – hvad er min rolle som leder og hvad gør jeg?
 • Hvilke tilbud om hjælp findes der på AU?

Undervisere

Lederudviklingskonsulenter og erhvervspsykologer Michael Martini Jørgensen og Caroline Ahlgreen Tøttrup.

Varighed

Hel dag fra 9-16 eller halv dag i forkortet form fra 9-12

Pris

Afhænger af varighed og antal deltagere, kontakt Lederudviklingskonsulent Caroline Ahlgren Tøttrup

Psykisk arbejdsmiljø på AU

Et godt psykisk arbejdsmiljø indebærer, at der er balance mellem de krav, der stilles til en medarbejder, og de ressourcer og forudsætninger medarbejderen er i besiddelse af. Ved ubalance øges risikoen for stress, konflikter, dårlig trivsel, øget sygefravær mv.


1395632 / i40