For mentorer

Du kan blive mentor, hvis du er videnskabelig medarbejder på Aarhus Universitet på lektorniveau eller derover.

Som mentor kan du være med til at hjælpe yngre forskere på vej. 

Dorte Haubek, mentor. Billede fra kick-off-møde den 6. januar 2014

Dit eget udbytte af et mentorforløb kan fx være:

  • Glæde og tilfredsstillelse ved at hjælpe mentee til at udvikle sig fagligt og personligt
  • Nye perspektiver og opdatering af din viden om faglige udviklingstendenser
  • Bidrage til at præge generationsskiftet på Aarhus Universitet
  • Udvidelse af netværk
  • Kommunikative færdigheder
  • Være med til at præge og styrke forsknings- og uddannelsesmiljøet

Det er lysten, der driver værket

Du skal regne med, at det kræver tid og engagement at melde sig som mentor - så det er vigtigt, at det er lysten, der driver værket.

Forløbet kan foregå i arbejdstiden, men derudover ydes der ikke honorar, timekompensation eller anden form for godtgørelse. 

Det er vigtigt, at du er indstillet på at lytte, at spørge til mentees behov, og at dele ud af egne erfaringer. Det er mentees ønsker og behov, der er omdrejningspunktet i jeres møder.


Tilmeld dig selv - eller tilmeld dig sammen med en mentee

Det er muligt, at du bliver opfordret af en leder til at deltage - eller du bliver kontaktet af en yngre forsker, som ønsker at have dig som mentor.

Du kan også vælge selv at tilmelde dig Styrk Talentet! og derefter blive matchet med en passende mentee.  

I alle tilfælde: gå til tilmelding her

Når du melder dig som mentor, er det hjælpsomt, hvis du i din tilmelding beskriver, hvilke temaer, du som udgangspunkt ønsker at tilbyde mentoring inden for. Fx respons på CV, råd til karriereplanlægning, hjælp til at etablere netværk, sparring i forhold til processen med at blive lektor-, seniorforsker- eller seniorrådgiverbedømt.


430876 / i40