Du er her: AU  Medarbejdere  Medarbejderservice HR Løn Lønforhandling Lønforhandlinger på BSS

Lønforhandlinger på Aarhus BSS

Information til medarbejdere på institutter og i fakultetssekretariatet samt CUL 

Information til medarbejdere i det administrative center på Aarhus BSS

Det er administrationschefen ved det administrative center på Aarhus BSS, der forhandler din løn med de relevante tillidsrepræsentanter. Hvis du søger om lønforbedringer, skal du sende din ansøgning til din tillidsrepræsentant, der forhandler løn på dine vegne. Det er en god idé også at sende en kopi af din ansøgning til din funktionschef, der videreformidler til administrationschefen forud for forhandlingerne. 

Hvis du er ansat som special-/chefkonsulent eller journalist, har du mulighed for selv at forhandle din løn. Hvis du ønsker det, skal du blot sende din ansøgning direkte til din funktionschef med angivelse af, at du ønsker at forhandle selv.   

Kriterier for tildeling af tillæg 
Der var efter drøftelser i LSU den 11/1-17 enighed om at videreføre følgende kriterier for den kommende lønforhandling: 

  • Kvalitet og produktivitet i opgaveløsningen, herunder sikre effektiv videndeling.
  • Tage ansvar, herunder være løsnings- og resultatorienteret, og følge opgaven til dørs.
  • Udvise fleksibilitet og skabe fornyelse og udvikling, herunder være brugerorienteret.
  • Udvise gode samarbejdsevner og bidrage til et godt arbejdsmiljø
  • Evne til at tænke strategisk og politisk, herunder forståelse for AU’s samlede virksomhed/forretning og perspektiver.

Hvem er min tillidsrepræsentant?

Ansøgningsskemaer

SØG HER - VIP ansøgningsskema
SØG HER - TAP ansøgningsskema


424289 / i40