Du er her: AU  Medarbejdere  Medarbejderservice HR Løn Pensionsregler Ovenskomstansattes pensionsforhold

Ovenskomstansattes pensionsforhold

Overenskomstansatte er omfattet af de pensionsordninger, der er omtalt i (fælles)overenskomsterne/organisationsaftalerne. Heri er fastsat regler om pensionsbidragets størrelse og beregning, pensionskasse samt om eventuelle karensbestemmelser.

Finansministeriet og centralorganisationerne har den 25. august 2016 indgået aftale om generelle krav til indholdet af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten mv.

Om det nærmere indhold henvises til pensionsbestemmelserne samt til pensionskassernes regulativer/pensionsforsikringsselskabernes policer mv.

Pensionsbidrag beregnes af nettolønnen og indbetales af ansættelsesmyndigheden. 1/3 anses for at være den ansattes eget bidrag.

 

For at blive omfattet af pensionsordningerne i OAO-S's fællesoverenskomsten er det en betingelse, at de pågældende:

  • er fyldt 25 år og
  • har i alt 4 års sammenlagt beskæftigelse i det offentlige før eller efter det 25. år

Pensionsbidraget udgør 15 % af de pensionsgivende løndele. 

For ansatte, som

  • er fyldt 20 år og har i alt 9 måneders sammenlagt beskæftigelse i det offentlige eller
  • har været omfattet af en pensionsordning som led i en tidligere ansættelse

udgør pensionsbidraget 11,19 %, indtil de pågældende opfylder betingelserne for at være omfattet af overenskomstens almindelige pensionsbidrag på 15 %.

 

 

 

 


302037 / i40