Du er her: AU  Medarbejdere  Medarbejderservice HR Løn Pensionsregler Udenlandske medarbejderes pensionsforhold

Udenlandske medarbejderes pensionsforhold

For udenlandske medarbejdere, som universitetet beskæftiger i Danmark, skal universitetet som hovedregel betale ATP-bidrag.

For udenlandske statsborgere, har det betydning, om de er statsborgere i et EØS-land eller i andre lande.

Lønmodtagere, der har statsborgerskab i et EØS-land

Som udgangspunkt skal der betales til den danske ATP-ordning for disse lønmodtagere.
Hovedreglen er, at det er beskæftigelseslandets lovgivning om social sikring, der gælder for lønmodtageren. 

Lønmodtagere, der har statsborgerskab i andre lande end EØS

Hovedreglen er, at der skal betales til den danske ATP-ordning for disse lønmodtagere.

Universitetet skal dog ikke betale til ATP, medmindre andet er bestemt i en konvention med det pågældende land, hvis:

  • lønmodtageren er ansat her i landet i højst 6 måneder, eller
  • lønmodtageren er beskæftiget her i landet i uddannelsesøjemed, og opholdet varer maks. 18 måneder.

For nærmere oplysninger se atp.dk.

 

 


302038 / i40