Deltidsundervisere

Eksterne lektorer

Løn- og ansættelse for eksterne lektorer er reguleret i cirkulære om aftale om eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Undervisningsministeriet.

Aarhus Universitet har udarbejdet en vejledning om ansættelse af eksterne lektorer.


Undervisningsassistenter

Løn og ansættelsesforhold reguleres af cirkulære om timelønnet undervisning.

Kvalifikationskrav samt stillingsindhold fremgår af bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter.

Reglerne om opslag og bedømmelse ved ansættelse af undervisningsassistenter fremgår af bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter.

Lov om tidsbegrænset ansættelse finder anvendelse.


Studenterundervisere ved universiteter mv.

Studenterundervisere omfatter studerende, der ansættes som undervisningsassistenter, instruktorer, hjælpelærere, studentermedhjælpere, studenterstudievejledere, demonstratorer og præparatfremstillere.

Løn- og ansættelsesforhold reguleres af cirkulære om overenskomst for studenterundervisere ved universiteter mv.

Aarhus Universitets HR-afdeling har udarbejdet en vejledning om ansættelse af studenterundervisere.


Censorer

Personalestyrelsens cirkulære om censorvederlag regulerer lønforhold mv. for censorer.

 304316 / i40