Borgerligt ombud

Frihed til varetagelse af borgerligt ombud

Borgerligt ombud er et af det offentlige pålagt hverv, som man har pligt til at varetage.

Ansatte ved Aarhus Universitet har ret til tjenestefrihed ved varetagelse af borgerligt ombud, f.eks. hverv som borgmester, domsmand/nævning samt ved medlemskab af Folketinget, EU-parlamentet, en kommunalbestyrelse eller tilforordnet ved valghandlinger. Tjenestefrihed ydes med eller uden løn, alt efter om hvervet er lønnet eller ej og reglerne kan være forskellige efter hvilken personalegruppe man tilhører.

Aftale om sådanne fravær træffes med din enheds leder. Aftale om orlov i forbindelse med et offentligt pålagt hverv skal formaliseres via AU HR.

I øvrigt henvises til den enkelte overenskomst.

 

 


245952 / i40