[GLOBAL] [global] page.headerData.90 = TEXT page.headerData.90.value (
Du er her: AU  Medarbejdere  Medarbejderservice HR Ansættelsesforhold Find din tillidsrepræsentant Anmeldelse/afmeldelse af tillidsrepræsentanter

Anmeldelse/afmeldelse af tillidsrepræsentanter

Når du bliver valgt som fællestillidsrepræsentant (FTR), tillidsrepræsentant (TR), suppleant for fællestillidsrepræsentant (FTRS) eller tillidsrepræsentantsuppleant (TRS) skal anmeldelse ske via din faglige organisation.

Udover faggrupper inden for din egen organisation kan du også blive valgt til at repræsentere andre faggrupper. Hvis dette er tilfældet, skal der fremsendes medanmeldelse fra denne/disse organisation(er).

Der ydes et funktionstillæg for funktionen som tillidsrepræsentant. Tillægget ydes, så længe funktionen varetages.

Funktionstillægget kan først tildeles, når samtlige oplysninger og dokumentationen er modtaget i HR. Du vil modtage brev om tildeling af funktionstillæg.

Efter modtagelse af anmeldelse har Aarhus Universitet en frist på 3 uger til at komme med indsigelser mod valget.

Valget som FTR/FTRS/TR/TRS sker for en 2-årig periode.  

Du bedes udfylde anmeldelsesskema og fremsende det til din organisation. 

Husk at opdatere din PURE-profil, så det fremgår, at du er tillidsrepræsentant og hvem der er din suppleant.

Ophør af funktionen

Ophører funktionen som tillidsrepræsentant skal du straks derefter fremsende afmeldelsesskema til din faglige organisation.

Når din HR-afdeling har modtaget den officielle afmeldelse fra din organisation, vil dit funktionstillæg ikke længere blive udbetalt med virkning fra afmeldelsesdatoen. Du vil modtage brev om ophør af dit funktionstillæg.

Det er vigtigt, at du husker at give besked til HR, da universitetet ellers kan rejse krav om tilbagebetaling af det for meget udbetalte funktionstillæg som tillidsrepræsentant.

Du bedes udfylde afmeldelsesskema og fremsende det til din organisation. 

 

 

 


1403255 / i40