Du er her: AU  Medarbejdere  Medarbejderservice HR Rekruttering og ansættelse Intern og ekstern ansøger

Intern og ekstern ansøger

Hvem er omfattet?

Alle medarbejdere og ledere ved Aarhus Universitet.

Definition af intern og ekstern ansøger.

Ledige stillinger ved Aarhus Universitet slås offentligt op i henhold til Finansministeriets regler, med mindre der er tale om kortvarig beskæftigelse på under 1 år. Besættelse af VIP-stillinger følger de særlige regler, der gælder for området. Reglerne medfører, at alle ansøgere behandles som eksterne ansøgere.

Universitets ledelse kan i særlige situationer, f.eks. ved organisatoriske eller økonomiske tilpasninger beslutte, at ledige stillinger opslås internt.

Interne ansøgere til TAP-stillinger

Som interne ansøgere betragtes medarbejdere, der ved ansøgningsfristens udløb er ansat på universitetet i mindst en halvtidsstilling svarende til stillingstypen og kvalifikationsniveauet i den opslåede stilling. Interne ansøgere, der matcher den opslåede stillingsprofil, vil normalt blive indkaldt til ansættelsessamtale.

Ekstern ansøger til TAP-stilling

Alle ansøgere, der ikke lever op til kravene for interne ansøgere, behandles som eksterne ansøgere.

 

Retningslinjerne er gældende fra 18. juni 2012.

 

Version 20-06-2012_dk.