Inspirationsmaterialer

Inspiration og skabeloner til det gode introduktionsforløb

For dig, der skal introducere eller varetage modtagelsen af den nye medarbejder, er der mange elementer i introduktionsprocessen. Det er lige fra den første kontakt til planlægningen af medarbejderens første dag på jobbet og til koordineringen af 3 måneders samtalen.

Her finder du inspiration til, hvordan I bedst får budt jeres nye medarbejder velkommen. Læs fx vejledningen i højre side 'Det gode introduktionsforløb' eller se om du kan bruge nogle af skabelonerne til introduktionsforløbet.

Lokal introduktion

Ansættelsesudvalget har det overordnede ansvar for, at der tilrettelægges en introduktion for den nye medarbejder, mens selve introduktionen er et fælles ansvar for leder, kolleger og den nye medarbejder.

Introduktionen på den aktuelle arbejdsplads omfatter introduktion til opgavemæssige, kulturelle og sociale aspekter afpasset efter den konkrete medarbejder eller leder, der skal introduceres.

Som ansvarlig kan du eventuelt anvende tjeklisten. Du har også mulighed for at downloade den og tilrette til jeres eget behov.

Der bør udpeges 1-2 kolleger (mentor/buddy), der fungerer som kontaktpersoner for den nye medarbejder, der sammen med lederen har ansvaret for gennemførelse af introduktionen på såvel det faglige som det sociale plan.

Den faglige introduktion bør omfatte

  • faglige målsætninger for området og for stillingen 
  • afdelingens kerneydelse
  • en konkretisering af forventningerne til den nye medarbejder

Den faglige oplæring kan ske ved sidemandsoplæring, suppleret med nødvendige kurser, herunder også inden for aktuelle IT-systemer.

Medarbejderen bør efter behov introduceres til samarbejdspartnere i andre dele af organisationen, herunder hilse på relevante ledere og besøge relevante afdelinger.

Kontaktpersonerne skal desuden sikre, at den nye medarbejder bliver introduceret til det sociale miljø på arbejdspladsen, herunder bliver bekendt med såvel skrevne som uskrevne normer.

Introduktionen skal forløbe over en periode af passende længde, med størst koncentration de første dage og derefter med jævnlige opsamlinger, indtil det skønnes, at den nye medarbejder er faldet godt til og godt i gang med at løse de opgaver, der er knyttet til stillingen.


Opfølgning på introduktionen

Den lokale leder bør tager en opfølgningssamtale med den nye medarbejder senest efter 3 måneders ansættelse. Samtalen bruges dels til at få feedback på introduktionsforløbet og dels til at drøfte, hvordan de gensidige forventninger er blevet opfyldt.

Her kan du se nogle af de typiske spørgsmål lederen kan stille til samtalen.


430587 / i40