Nyttige oplysninger og links

Værd at vide...

Her er samlet en række oplysninger, som du forhåbentligt finder brugbare. Bemærk at oplysningerne gælder for ansatte på AU. Er du ph.d. studerende uden ansættelse ved AU, bør du kontakte din ph.d.-skole omkring hvilke regler og ordnin­ger, der er gældende for dig.

 

 

 

Nyheder og praktiske oplysninger kan hentes fra:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Nyttige oplysninger i alfabetisk rækkefølge

 

 

 

 

 

 

 

 

Adgangskort/nøgler

 

 

 

 

 

Din arbejdsplads vil hjælpe dig med at få bestilt et adgangskort og eventuelle nøgler. De fleste AU bygninger står åbne i den normale arbejdstid. Uden for normal arbejdstid skal adgangs­kort bruges. 
Alle medarbejdere, som arbejder/opholder sig på Risø-områ­det, skal have udstedt et adgangskort. Den første arbejdsdag får du udleveret et stamkort med Aarhus Universitets navn, adresse og et kortnummer. Ved aflevering af dette stamkort hos portvagten, bliver der taget et billede, og du får efterfølgende et adgangskort.
Bygningsservice er ansvarlig for udleveringen af adgangskort. Find dit bygningsserviceområde her.

 

 

 

Alarmnummer 87 15 16 17

 

 

 

 

 

Universitet har et generelt alarmeringsnummer 87151617, som man skal ringe til i tilfælde af brand, ulykke eller livstruende situationer på universitetet. Man skal dog naturligvis altid først forsøge at standse ulykken, hvis man kan uden unødig risiko, og ringe til 112. Du kan læse mere om universitetets krisebered­skab her

 

 

 

Alumnenetværk

 

 

 

 

 

AU Alumni arbejder på at skabe og bevare relationer til AU’s mange alumner (tidligere studerende) og opdyrke et netværk til gavn for både AU, alumner, nuværende studerende og medarbejdere. Uanset om du selv har læst på AU eller ej, kan du blive medlem af alumnenetværket på www.gerda.au.dk og søge blandt de foreløbig mere end 15.000 profiler – eller du kan kontakte AU Alumni for at få hjælp til at inddrage alumner og deres virksomheder i undervisningen og forskningen på AU, invitere alumner til arrangementer mv.

 

 

 

Ansættelse

 

 

 

 

 

På hjemmesiden www.medarbejdere.au.dk/medarbejderservice kan du bl.a. finde links til alt, der har med din ansættelse at gøre.

 

 

 

Arbejdsmiljø

 

 

 

 

 

På Aarhus Universitet varetages arbejdsmiljø- og sikkerhedsar­bejdet af AU's arbejdsmiljøorganisation. Forhør dig i din afde­ling, hvem der er din arbejdsmiljørepræsentant. Du kan læse mere om arbejdsmiljø på hjemmesiden.

 

 

 

Computer, telefon og medarbejderbredbånd

 

 

 

 

 

Alle medarbejdere får en computer og en telefon stillet til rådighed. Dit arbejdssted sørger for at bestille computere og telefoner via it-afdelingen. Vær opmærksom på, at der kan være forskel på, hvilket udstyr der er mulighed for at bestille, alt afhængig af hvilket hovedområde du tilhører. Hvis din nærme­ste leder godkender det, har du ligeledes mulighed for at få oprettet medarbejderbredbånd igennem Aarhus Universitets indkøbsaftale. Bestil dit medarbejderbredbånd via denne formular. Der er tilknyttet en it-helpdesk til hvert hovedområde, som du kan kontakte ved eventuelle tekniske problemer.  Du finder din it-support her.

 

 

 

Designmanual

 

 

 

 

 

AU Designmanualen præsenterer Aarhus Universitets design og identitet, og giver dig en vejledning i, hvordan designet skal an­vendes i en række forskellige sammenhænge. På hjemmesiden finder du en lang række skabeloner med logoer fx skabeloner til Word, publikationer, PowerPoint m.m., som gør det nemmere for dig at anvende designet korrekt.
Du kan læse mere om designmanualen på denne hjemmeside.

 

 

 

Events

 

 

 

 

 

Af årlige tilbagevendende events på Aarhus Universitet kan nævnes:

 

 

 

 • U-days i marts
 • Forskningens Døgn i april
 • Kapsejlads for de studerende i maj
 • Uddeling af Rigmor og Carl Holst-Knudsen-priser og ph.d.-priser i maj
 • Sommerfest i juni
 • Sommeruniversitet for børn i juli
 • DHL Stafet i august
 • Universitetets årsfest i september
 • Julefrokost i december

 

 

 

 

 

Hold dig opdateret på kommende medarbejderevents på www.medarbejdere.au.dk

 

 

 

Find vej

 

 

 

 

 

AU har sin egen app ”AU Find” til iPhone/iPad og Android. Her kan du finde kontaktoplysninger til personer på Aarhus Universi­tet, finde vej på kort, søge på enheder og meget mere. Find info om, og vejledning til, AU Find på hjemmesiden.

 

 

 

Fridage

 

 

 

 

 

Følgende dage er fridage med løn på AU: Juleaftensdag den 24. december, nytårsaftensdag den 31. december og grundlovsdag den 5. juni. Læs mere om ferieregler mm. her.
Universitet er lukket disse dage, dog således at enheder, hvor der er behov for aktiviteter f.eks. pasning af mennesker, dyr, for­søg og teknik er åbne, og det nødvendige antal medarbejdere er på arbejde. 1. maj kan du efter aftale med din nærmeste leder holde fri, hvis arbejdssituationen efter lederens vurdering tillader det.

 

 

 

Hjertestarter

 

 

 

 

 

Der findes hjertestartere rundt på de forskellige AU-campus. Tjek med dit arbejdssted, hvor den nærmeste hjertestarter hænger. De fleste hjertestartere kan også findes via www.hjertestarter.dk eller app’en Hjertestart.

 

 

 

Indkøbsaftaler

 

 

 

 

 

AU har indgået forskellige indkøbsaftaler på fx forsknings- og laboratorieudstyr, bøger, konsulentydelser, møbler, kontorartik­ler, rejser mv. På AU’s hjemmeside kan du finde, hvilke indkøbs­aftaler der er indgået, og hvilke regler man skal være opmærk­somme på i forbindelse med indkøb til AU.
Se hvilke indkøbsaftaler du har adgang til som AU medarbejder her.

 

 

 

Internationale medarbejdere og studerende

 

 

 

 

 

AU har samlet set omkring 5000 internationale studerende og medarbejdere. Internationalt Center hjælper med praktiske foranstaltninger i forbindelse med studiet/ansættelsen på AU og ophold i Danmark. Ligeledes arrangerer Internationalt Center forskellige events for de internationale medarbejdere og studerende.
Du kan finde mere information på Internationalt Centers hjemmeside

 

 

 

Kreditkort

 

 

 

 

 

Der kan udstedes kreditkort til alle universitetets heltidsansatte (medarbejdere med et ugentligt timetal på 18½ eller derover), herunder ph.d.-studerende, som regelmæssigt har et behov for anvendelse af dette. Kreditkortet anvendes som betalingsform til tjenstlige udgifter under rejser, til mindre indkøb (udlæg) på vegne af universitetet, hvor elektronisk leverandørfaktura ikke er mulig, samt til særlige indkøb på internettet.
Ansøg om kreditkort via denne formular.

 

 

 

Krisehjælp/ Psykologisk rådgivning

 

 

 

 

 

AU HR har en service til alle ansatte om krisehjælp. Der kan ringes anonymt alle dage og hele døgnet.
Læs mere her.

 

 

 

Nyhedsbreve

 

 

 

 

 

Der findes forskellige relevante interne nyhedsbreve, som man har mulighed for at tilmelde sig. Se mere her.

 

 

 

Parkering

 

 

 

 

 

Der er gratis parkeringspladser ved alle lokaliteter - men flere steder eksisterer kun et begrænset antal. Tjek med din arbejds­plads, hvilke parkeringsmuligheder du har, og hvordan du eventuelt får adgang til en parkeringskælder. I universitetspar­ken i Aarhus kan der også parkeres, men overhold tidsbegræns­ningerne – der går parkeringsvagter rundt.

 

 

 

Personalegoder

 

 

 

 

 

Tjek med din afdeling/dit institut, om I har særlige personale­goder.  Via dette link kan du finde de personalegoder, der er til rådighed for AU’s ansatte.

 

 

 

 • Feriefonden
  Alle ansatte ved Aarhus Universitet har mulighed for at leje ferieboliger igennem AU’s feriefond. Læs mere om feriehusene og udlejningsbetingelserne her.
 • Folkeuniversitetet
  Du kan som ansat ved AU tilmelde dig udvalgte hold / forelæsninger gratis, både i efterårs- og forårssæsonen. Ved tilmelding på www.fuau.dk vises det som rabat i varekurven. Du skal dog være opmærksom på, at der er et begrænset antal pladser, som fordeles efter ”først til mølle”-princippet.  
 • DHL Stafet
  DHL Stafetten er verdens største motionsløb. Løbet består af et 5x5 km stafetløb eller en gåtur. DHL Stafetten samler os om noget andet, end det vi laver til daglig. Her blandes en løbetur med picnic og festivalstemning. Der er DHL Stafet over flere dage i henholdsvis Odense, Aarhus og København i august måned. På denne hjemmeside kan du følge AU’s deltagelse i DHL stafetten.
 • Motionscenter
  Foreningen ”Motionscentret Aarhus Universitet” har lokaler på Katrinebjergvej 89 B, 8200 Aarhus N. Centret råder over en bred vifte af moderne maskiner til styrke- og konditionstræ­ning, sauna, vægt og bade- og omklædningsfaciliteter. På hjemmesiden kan du læse mere om motionscentrets tilbud, og hvordan du indmelder dig. På de andre AU Campus findes lignende tilbud. I Emdrup har du mulighed for at tilmelde dig en motionsklub via intranet­tet, i Roskilde har du mulighed for, mod betaling, at benytte DTU-Risø´s motionscenter og i Foulum kan du benytte moti­onsfaciliteterne ved betaling til den lokale personaleforening. Læs mere om motionscenteret i Aarhus her.
 • Personaleforeninger
  Der findes ikke en samlet personaleforening for medarbejde­re på AU. I stedet findes forskellige institutforeninger, faglige foreninger og en international klub. Links til nogle af personaleforeningerne kan findes på denne side.

 

 

 

 

 

 

 

 

Personlig hjemmeside

 

 

 

 

 

PURE er et system, der genererer din personlige hjemmeside på AU. Dine kontaktoplysninger vil automatisk blive oprettet her, når du starter på AU og du har efterfølgende mulighed for at indsætte dit CV. Som forsker har du selv pligt til at inddatere din forskningsproduktion i PURE. Titler på publikationer og projekter kan søges af kollegaer, kommende og nuværende studerende og andre interesserede. Du kan læse mere om PURE og få adgang til systemet her.

 

 

 

Rejseafregning og udgiftsafregning

 

 

 

 

 

Alle udgifter i forbindelse med fx rejser og materialeudlæg skal afregnes i i AU’s rejse- og udgiftsafregnings system AURUS. Du kan hente forskellige kvikguides på AU’s hjemmeside. Vær opmærksom på, at der er regler for, hvor og hvordan du skal bestille rejser. Find yderligere info om afregningen her

 

 

 

Rejseforsikring

 

 

 

 

 

Tjenesterejseforsikringen er en del af statens selvforsikring. Det indebærer, at AU bærer den økonomiske risiko i skadestilfælde. Der kan udleveres forsikringskort til ordningen til både AU-an­satte og ikke-ansatte, såfremt AU helt eller delvist afholder rejseudgifterne. Det er din leder, som afgør, om AU ønsker at påtage sig forsikringsrisikoen for ikke-ansatte, herunder medrej­sende ægtefælle og børn. Find bestillingsblanketten, vejledning og kontaktinformation om rejseforsikringen her.

 

 

 

Selvbetjening (MIT.AU.DK)

 

 

 

 

 

Aarhus Universitet har en login-baseret selvbetjening, mit.au.dk, som alle medarbejdere og studerende kan benytte. Selvbetje­ning er din indgang til personlige oplysninger (skift af adgangs-kode, skift visningsnavn, hjemmeside og e-mail-adresse), forskellige ansøgninger (studietilvalg, boliger, forskningsfonden mv.) og genvej til forskellige AU systemer.
Dit brugernavn og adgangskode fra mit.au.dk kan ligeledes bruges i WAYF – Where Are You From – et forbindelsesled mel­lem dit login på Aarhus Universitet (eller en anden uddannel­sesinstitution) og eksterne web-tjenester.

 

 

 

Sygdom

 

 

 

 

 

Hvis du bliver syg, skal du så tidligt som muligt meddele det til dit arbejdssted. Normalt er det på den første sygedag ved den almindelige arbejdstids begyndelse om morgenen. Læs mere om sygdom og fravær her.

 

 

 

Tavshedspligt

 

 

 

 

 

I din stilling ved Aarhus Universitet kan du få kendskab til oplysninger, der bør behandles fortroligt og ikke omtales for uvedkommende, hverken i eller uden for Aarhus Universitet. Du har tavshedspligt, når en oplysning er betegnet som fortrolig, eller når det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde oplysnin­gen for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser.

Husk – tavshedspligten bortfalder ikke, når ansættelsen ophører. De mere konkrete regler om tavshedspligten kan læses her.

 

 

 

Tillidsrepræsentant, overenskomst og stillingsstruktur

 

 

 

 

 

Find ud af hvem der er din lokale tillidsrepræsentant her. Ligeledes kan du hente gældende overenskomst for dit fagområde og den særlige stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter.
Stillingsstruktur  -  Overenskomsten for videnskabelige medarbejdere Overenskomsten for administrative medarbejdere.

 

 

 

Tjenestebiler og tjenestecykler

 

 

 

 

 

Der er tjenestebiler og -cykler tilgængelige for ansatte på universitetet. Tjek med dine kolleger hvilke tjenestebiler og eventuelt cykler, der er tilknyttet i nærheden af dit arbejdssted, og hvordan du kan booke dem.

 

 

 

Valg

 

 

 

 

 

På Aarhus Universitet er der 1 bestyrelse, 4 akademiske råd, 4 ph.d.–udvalg samt 23 studienævn og 1 hovedområdestudienævn.

På Aarhus Universitet afholdes der ordinært valg til disse organer hvert år i november. Se mere på www.au.dk/valg

Er du ny medarbejder ansat i perioden september/oktober bliver du ikke automatisk tildelt valgret, men du skal aktivt henvende dig til Valgsekretariatet på valg@au.dk, for at få tildelt valgret.

 

 

 

Visitkort

 

 

 

 

 

Du har mulighed for at bestille visitkort med AU’s logo. Bestillin­gen foregår online her.


 

 

 

 

 

Særligt for videnskabeligt personale

 

 

 

 

 

 

 

 

Aarhus Universitets Forskningsfond (AUFF)

 

 

 

 

 

Fondens formål er at støtte den videnskabelige forskning ved Aarhus Universitet. Fonden yder støtte til konkrete forskningspro­jekter samt til større flerårige projekter og initiativer, som styrker forskningen ved Aarhus Universitet. Læs mere om AUFF på deres hjemmeside www.auff.au.dk

 

 

 

Forskningsstøtteenheden

 

 

 

 

 

Forskningsstøtteenheden hjælper forskere med at udarbejde ansøgninger om eksterne forskningsmidler. Forskningsstøtteen­heden står bag udviklingen af ”ResearchFunding.net” - en om­fattende database, som indeholder informationer om mange hundrede nationale og internationale finansieringsmuligheder inden for alle forskningsområder. Læs mere om Forskningsstøtteenhedens muligheder her.

 

 

 

De nationale centre

 

 

 

 

 

De nationale centre DCA og DCE leverer forskningsbaseret rådgivning til danske og internationale myndigheder om miljø og natur, jordbrug og fødevarer. Aftagerne inkluderer primært Miljøministeriet, Klima- og Energiministeriet, Fødevareministeriet, Undervisningsministeriet, regioner og kommuner men også EU, private organisationer og virksomheder. Links til de nationale centre kan findes på denne hjemmeside.

 

 

 

Graduate schools

 

 

 

 

 

Administrationen af forskeruddannelsesprogrammer/ph.d.erne foregår på de fire ph.d.-skoler:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IT-systemer og e-platforme                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Studieforløb
  It-systemet STADS leverer et samlet billede af hver enkelt studerendes studieforløb og en ensartet registrering af uddannelser, undervisning og eksaminer på tværs af de 4 hovedområder på Aarhus Universitet. Du kan finde link på hjemmesiden ”nymedarbejder” til information om eSTADS/ iSTADS, EDDI, WIKI, STADS-VIP, STADS-DANS, Syllabus og digital eksamen m.m. Find genveje og information om de studieadministrative systemer her.
 • Resultatregistrering
  STADS-VIP er et onlinesystem, der bruges til direkte resultatre­gistrering, dvs. at eksaminator og censor registrerer resultater online. Resultaterne overføres til det studieadministrative system, og den studerende får hurtigt og nemt adgang til sine karakterer i selvbetjeningen. Find yderligere information om STADS-VIP og vejledninger på denne hjemmeside.
 • PhD Planner
  Systemet bruges af ph.d.-vejledere til bl.a. godkendelse af ph.d.-plan og halvårsevalueringer. Find information og vejledning her.  
 • Undervisningsplanlægning
  I undervisningsplanlægningssystemet Syllabus planlægges og registreres al tids- og lokaleforbrug i forbindelse med undervisning og eksamen på Arts og BSS. Syllabus giver også overblik over ledige lokaler og mulighed for at booke dem. Du kan læse mere om Syllabus her.
 • E-lærings og kursushåndteringssystemer
  På Aarhus Universitet anvendes forskellige systemer til e-læ­ring og kursushåndtering. Således anvender BSS og Herning Blackboard og CampusNet, mens de resterende hovedom­råder anvender AULA, Blackboard, KursusAdmin eller FirstClass. Systemerne til e-læring og kursushåndtering anvendes til forskellig former for understøttelse af undervis­ningen, samt kommunikation mellem undervisere og stude­rende omkring lektionsplaner, litteratur mv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


430584 / i40