Jubilæum

25- 40- eller 50-års jubilæum

I forbindelse med en medarbejders 25-, 40- eller 50-års jubilæum i statens tjeneste ydes der både gratiale og en dags ekstraordinær frihed. Jubilæumsancienniteten regnes fra den første ansættelse i den danske stat.

AU HR har ansvaret for beregning af jubilæumsancienniteten. Det er hensigten, at AU HR skal informere medarbejderen og dennes nærmeste leder om jubilæumstidspunktet, når jubilæumsoplysningerne er systemunderstøttet.

Ved jubilæum modtager medarbejderen jubilæumsgratiale, jubilæumsdiplom og en jubilæumsgave fra Universitetet.

Hvis medarbejderen ønsker det, markeres jubilæet af Aarhus Universitet ved en festlighed med diplomoverrækkelse. Datoen for festligholdelsen samt rammerne herfor aftales med nærmeste leder.


369616 / i40