Du er her: AU  Medarbejdere  Medarbejderservice HR Senior Seniorsamtaler

Seniorsamtaler

Ældre medarbejdere skal have tilbud om en seniorsamtale. Samtalen skal have fokus på fastholdelse og på medarbejderens ønsker og forventninger til sit arbejdsliv - både på kort og længere sigt.

Seniorsamtalen kan afholdes som en integreret del af medarbejderudviklingssamtalen (MUS) eller separat.

Seniorsamtalen tilbydes alle medarbejdere, der er fyldt 55 år, men det vil være individuelt, hvornår der er behov for en samtale. Samtalen afholdes mellem medarbejderen og den nærmeste leder. Tillidsrepræsentanten kan deltage, hvis medarbejderen ønsker dette.

Seniorsamtalen afholdes som en gensidig og åben dialog mellem medarbejderen og lederen. Samtalen handler blandt andet om nuværende og kommende arbejdsopgaver, og kan tage udgangspunkt i enten udvikling, fastholdelse eller tilbagetrækning - alt efter medarbejderens alder og formåen.

Dialogen mellem medarbejderen og lederen skal ikke i alle tilfælde resultere i en senioraftale, men kan også være en drøftelse af medarbejderens velbefindende på AU - herunder om der er behov for justering af medarbejderens opgaveportefølje eller om der er behov for, at der tages andre hensyn til medarbejderen. I drøftelserne kan også indgå dialog omkring tilbagetrækning.

Ifølge Finansministeriets Cirkulære nr. 9394 af 29. august 2011 om aftaler om senior- og fratrædelsesordninger, findes der en række muligheder for at fastholde seniorer på arbejdspladsen samt sikre mulighed for en fleksibel tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

En aftale i henhold til ovennævnte cirkulære indgås mellem en seniormedarbejder og dennes leder i de konkrete situationer, hvor lederen vurderer det hensigtsmæssigt for universitetets virksomhed.

301595 / i40