Du er her: AU  Medarbejdere  Medarbejderservice HR Arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø

Et godt psykisk arbejdsmiljø er en forudsætning for tilfredshed og trivsel på arbejdspladsen.

Psykisk arbejdsmiljø handler om balance

Et godt psykisk arbejdsmiljø indebærer, at der er balance mellem de krav, der stilles til en medarbejder, og de ressourcer og forudsætninger medarbejderen er i besiddelse af. Ved ubalance øges risikoen for stress, konflikter, dårlig trivsel, øget sygefravær mv.

Problemer med det psykiske arbejdsmiljø kan fx have sammenhæng et dårligt indeklima eller andre fysiske belastninger. Det er derfor vigtigt at overveje mulige faktorer, som kan påvirke det psykiske arbejdsmiljø.

I det daglige vil spørgsmål om trivsel ofte blive håndteret i samarbejde mellem ledelsen og tillidsrepræsentanten og arbejdsmiljøorganisationen. 

Trivsel på arbejdspladsen

God trivsel er ikke nemt at definere kort og entydigt. Der er mange forhold, der påvirker trivslen, og det er individuelt hvilke forhold, der virker fremmende eller hæmmende på den enkeltes arbejdsmiljø.

Generelt handler god trivsel om "at have en god arbejdsdag". Men på den anden side skal der også være plads til en dårlig arbejdsdag, uden at der sættes fokus på dårlig trivsel. Alle, både medarbejdere som ledere, kan have en dårlig dag på arbejdet.

Der er nogle grundlæggende forhold, der har betydning for trivsel på arbejdspladsen:

  • Samspillet mellem ledere og medarbejdere og mellem kolleger
  • De krav og udfordringer som alle stilles overfor i det daglige arbejde og mulighederne for at indfri dem tilfredsstillende
  • Løbende information om virksomhedens virke

På siderne kan der findes uddybende information om emner inden for det psykiske arbejdsmiljø samt en beskrivelse af AU's ordning om psykologisk rådgivning.

Generel information om psykisk arbejdsmiljø

Arbejdstilsynet har udarbejdet en håndbog om psykisk arbejdsmiljø. Håndbogen kan bruges som et opslagsværk, hvor der kan findes information om det psykiske arbejdsmiljø, arbejdsbetinget stress, udbrændthed, mobning mv.

Videncenter for Arbejdsmiljø har endvidere en informativ portal om psykisk arbejdsmiljø herunder gode beskrivelser af emner som stress, mobning, samarbejde og konflikter mv.

BAR kontor har på deres hjemmeside en række oplysninger om trivsel på arbejdspladsen herunder arbejdsglæde og trivsel, god trivsel i det daglige, værktøjer m.m. De har derudover udarbejdet en branchevejledning, god trivsel, hvor kontorvirksomheder får opskrifter på, hvordan der skabes god trivsel på arbejdspladsen. Vejledningen giver et bredt indblik i emnet trivsel, og kommer med inspiration til overordnede initiativer for at fremme den gode trivsel.

Læs desuden Arbejdstilsynets materiale om psykisk arbejdsmiljø på universiteter her.

I kan også finde inspiration i APV kataloget, der beskriver forskellige cases og løsningsforslag hertil.

305695 / i40