Du er her: AU  Medarbejdere  Medarbejderservice HR Arbejdsmiljø Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV)

APV 2019

Universitetsledelsen har besluttet at afprøve en ny og enklere model for den tre-årige ArbejdsPladsVurdering (APV), som gennemføres næste gang i foråret 2019. Her skal medarbejdere som noget nyt forholde sig til den fysiske og psykiske APV på samme tidspunkt.  

I løbet af foråret 2018 vil AU’s APV følgegruppe udarbejde udkast til et forenklet spørgeskema og fastlægge rammerne for afrapportering mv.

I efteråret 2018 vil arbejdsmiljø- og samarbejdsudvalgene udarbejde et mindre antal lokale spørgsmål, som indarbejdes i det endelige spørgeskema. Der bliver mulighed for at få hjælp til dette arbejde fra de lokale arbejdsmiljøkontaktpersoner.

Læs mere i den overordnede tidsplan for APV2019

Universitetsledelsen har på indstilling fra AU’s APV følgegruppe valgt Rambøll A/S, som leverandør af APV-system til APV 2019. Rambøll har mange års ekspertise i gennemførelse af arbejdspladsvurderinger.

 

Medlemmer af AU's APV følgegruppe:

  • Arnold Boon, universitetsdirektør (formand)
  • Thomas Pallesen, dekan, Aarhus BSS
  • Thomas G. Jensen, institutleder, Biomedicin, HE
  • Hans Peter Degn, AR, Institut for Æstetik og Kommunikation,
  • Olav W. Bertelsen, ST, Datalogisk Institut
  • Lotte Thue Pedersen, ST, Institut for Molekylær Biologi

294822 / i40