Deadlines

Interne frister for brug af International Uddannelse services i forbindelse med AU Summer Univerity:

30. maj Indkaldelse af kursusudbud fra IU til Dekanat og studienævn

15. juni Tilbagemelding til IU mht. stillingsopslag ved brug af internationale gæsteundervisere (hvis disse ønskes håndteret af IU)

1. september Indmelding af invitations-/afslagsliste til IU ved brug af internationale gæsteundervisere

1. september Tilbagemelding til IU om godkendt kursusudbud (BSS) 

15. september Tilbagemelding til IU om godkendt kursusudbud (ARTS, HE, ST)

1. oktober 
Indsendelse af webtekster og billeder samt tekster til brochure til IU

28. november Indmelding til IU om, hvilke kurser der skal oprettes/lukkes for yderligere tilmeldinger eller nedlægges (BSS, HE)

12. april Indmelding til IU om, hvilke kurser der skal oprettes/lukkes for yderligere tilmeldinger eller nedlægges 

1. maj indmelding - ønsker omkring teknik, lokaler - alle undervisere

1. juni indmelding undervisningsplan til web - alle undervisere