Service

Services
Internationalt Center udbyder følgende services i samarbejde med AU Studier for institutter og hovedområder på Aarhus Universitet i forbindelse med sommerskoleudbud:

- administrativ hjælp i forbindelse med rekruttering og ansættelse af gæsteundervisere
- administrativ hjælp i forhold til oprettelse af kurser
- markedsføring i Danmark og internationalt
- håndtering af optagelse, indskrivning, eksamensplanlægning
- administrativ service for kurser afholdt på Campus 8000 C: bolig, helpdesk, socialt program, velkomst, praktisk vejledning, lokalebooking, kantineservice, printservice mm.

Er du underviser på AU - se også her
Er du administrativ og har en gæsteunderviser - se også her
Er du vejleder og servicerer studerende - se også her

Nærmere information omkring AU Summer Univerity web findes her

Nærmere information omkring proces findes her

Kontakt os her. summeruniversity@au.dk