Du er her: AU  Medarbejdere  Medarbejderservice IT AU's organisering - i administrative it-systemer

AU's organiseringslister - administrative it-systemer

Organiseringsdata - i Auhra og Enhedsregistret

Enhver medarbejder skal kunne identificeres i forhold til sin organisatoriske tilknytning ved en organisatorisk enhed og til en overordnet forståelse af, hvad vedkommende er beskæftiget med. Denne identifikation skal kunne ske i de it-systemer, som leverer autoritative lister om AU's organisering.

Registreringen udføres af institutternes sekretariater i en formular, Medarbejderstamkortet.  
Straks når dataene er registreret, starter en sagsbehandling i HR og i Auhra. Stamkortet fører desuden data til IDM og til Pure.

Registrering af AU's overordnede organisering, dvs oplysninger om AU's enheder, foregår uændret igennem Enhedsregistret.

Hvis AU skal kunne trække retvisende og korrekte oplysninger om sin organisering, er det vigtigt, at Auhra og enhedsregistret hele tiden holdes ajourført.

764944 / i40