Du er her: AU  Medarbejdere  Medarbejderservice IT AU's organisering - i administrative it-systemer

AU's organiseringslister - administrative it-systemer

Organiseringsdata - i IDM, SLS og Enhedsregistret

Enhver medarbejder skal kunne identificeres i forhold til sin organisatoriske tilknytning ved en organisatorisk enhed og til en overordnet forståelse af, hvad vedkommende er beskæftiget med. Denne identifikation skal kunne ske i de it-systemer, som leverer autoritative lister om AU's organisering, det vil sige:

  • IDM (Identity Management System)
    Indeholder information om personoplysninger og medarbejdernes organisatoriske tilknytning og sender disse oplysninger videre til PURE og hermed AU's hjemmesider.
  • SLS (lønsystemet)
    Indeholder HR-information og medarbejdernes organisatoriske tilknytning og sender disse oplysninger videre til de øvrige HR-systemer.
  • Enhedsregistret
    Indeholder AU's overordnede organisering, hvilket vil sige opysninger om alle AU's enheder.

Hvis AU skal kunne trække retvisende og korrekte oplysninger om sin organisering, er det vigtigt, at SLS, IDM og enhedsregistret hele tiden holdes ajourført. I denne sammenhæng ses der bort fra økonomisystemerne på AU, da de har en anden forståelse af organiseringen på AU.

Der er besluttet en fælles struktur for, hvordan informationer om organiseringen skal registreres i IDM, SLS og enhedsregsitret. Læs mere om strukturen på disse sider. 

    

Organiseringslister - oplysninger om medarbejdere og deres organisatoriske tilknytning ved AU

764944 / i40