Du er her: AU  Medarbejdere  Medarbejderservice IT AU's organisering - i administrative it-systemer Personoplysninger (AUHRA og IDM)

Personoplysninger (AUHRA og IDM)

NYT 31.maj 2017: AUHRA overtager styringen

AUHRA er det it-system, der styrer medarbejderes faglige og arbejdsmæssige relation.

AUHRA sørger for korrekt samspil med SLS, Statens Lønsystem.
Og Auhra sørger for korrekt samspil med IDM, it-rettigheder mm.

Beskrivelsen af disse systemer flytter snart til websiderne for Medarbejderstamkortet.

AUHRA (og IDM)

AUHRA indeholder information om:

  • medarbejderens faglige/arbejdsmæssige relation (hvor man hører til)
  • medarbejderens lønmæssige relation (hvor får medarbejderen løn fra)
  • medarbejderens personlige kontaktoplysninger (mail og telefon)
  • medarbejderens relation til en konkret lokation (bygning og lokale)

Disse information videreformidles til systemer, der fremviser personers oplysninger,

  • fx i SLS, Workzone og andre HR-relaterede systemer
  • fx i PURE, telefonlister, maillister, AU's hjemmesider og andre visnings-relaterede systemer

IDM får fra nu af sine informationer om medarbejdere direkte fra Auhra. IDM styrer

  • medarbejderens adgang til AU ressourcer, fx it-systemer og computere (oprettelse i IDM er en forudsætning for at få et brugernavn og login til AU's it-systemer)

Personoplysninger i Auhra registreres af  sekretariatet ved medarbejderens tilknytningsenhed. Ajourføringen sker ved udfyldelse af medarbejderstamkort. Udfyldelse starter automatisk en HR-sag i Workzone.

Medarbejderstamkortet betjenes af enhedernes sekretariater og af HR. Link til formularen ses via mit.au.dk.

Rollen som enhedens stamkortredaktør bestilles af sekretariatsleder/personaleadministrativ medarbejder ved henvendelse til AU HR på hrit@au.dk.

765058 / i40