Du er her: AU  Medarbejdere  Medarbejderservice IT Dataopbevaring ved AU

Dataopbevaring ved AU

En fælles begrebsramme for Dataopbevaring

For at nedsætte ressourceforbruget på opbevaring af data og vedligehold af udtjente systemer, er der ved AU etableret 4 forskellige dataopbevaringsløsninger.

Dataopbevaringsløsningerne er relevante, når der findes historiske bevaringsværdige data, som fortsat skal kunne tilgås i arbejdet, men som ikke automatisk indgår i det fremtidssikrede systemlandskab. Lidt som opbevaring af gamle bevaringsværdige bygninger i den gamle by, mens den moderne by er der vi bor.

 

Hvilke data skal opbevares og hvordan

Vi har etableret 4 forskellige typer dataopbevaring, så der kan findes en løsning til alle bevaringsværdige data, uanset hvilken form de er i, eller hvordan behovet for at kunne læse data er. Du kan læse om de enkelte løsninger under infoboksene nedenfor.

For at man kan afklare eget behov for dataopbevaring har vi udarbejdet en vejledning, den kan hjælpe med overvejelserne frem til dataopbevaring.

AU Filarkiv

Bestilling af arkiv

For at bestille et arkiv skal du udfylde et regneark og sende det til it-support på dit hovedområde (find kontaktinformationer i højre side).

Det er modsat bestilling af normal delt fælles folder ikke muligt at tilføje brugere fra andre domæner end uni.au.dk.

OBS! Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i regnearket. Vi beder dig derfor om at downloade regnearket på denne side, hver gang du skal have oprettet et nyt arkiv, i stedet for at bruge en lokal kopi.

 

Vejledninger

Der er flere overvejelser man skal gøre sig i forbindelse med arkivering af data.

For at sikre at man som fremtidig bruger af filer fra arkivet kan forstå hvad et givent arkiv indeholder, er det vigtigt at man sørger for at dokumentere sine data når det arkiveres. Dette opretter vi en tekstfil til, som vil være i roden af alle arkiver. Denne fil skal udfyldes og vedlægges hvert unikt datasæt, man lægger i sit arkiv.

Man kan kopiere filen "archive-meta.txt" til sin egen maskine, udfylde den, og lægge den tilbage i arkivet.

BI dataopbevaring

Bestilling af dataopbevaring

Hvis du er systemejer og har behov for at arkivere data, som ikke må slettes pga. lovkrav, krav fra revision eller interne behov for opslag, kan der laves aftale med Business Intelligence om opbevaring. Mere information om servicen kan fås ved henvendelse til BI. Opbevaring bestilles igennem AU-IT.

Vejledninger

Der kan laves opslag i og analyseres på data med et passende værktøj. Der er ingen generel anbefaling, men hvis du kontakter BI, så kan der fås en beskrivelse af nogle af de værktøjer, der kan bruges. Hvis man er godkendt som bruger, kan der fås adgang fra en PC koblet på AUs interne netværk eller via VPN; ikke via trådløst netværk. Af hensyn til den fremtidige forståelse af de opbevarede data, er det vigtigt at at der udarbejdes dokumentation, og den kan brugerne finde på BI-portalen.

MS SQL Databaseopbevaring

Bestilling af dataopbevaring

Opbevaring i MS SQL database Adgang til data via SQL-værktøjer, MS Excel, MS Access o.l. Evt. adgang via dedikeret brugerflade med minimal funktionalitet.

Opbevaring bestilles igennem AU-IT.

Vejledninger

Oracle Databaseopbevaring

Bestilling af dataopbevaring

Opbevaring i Oracle database Adgang til data via SQL-værktøjer, MS Excel, MS Access o.l. Evt. adgang via dedikeret brugerflade med minimal funktionalitet.

Opbevaring bestilles igennem AU-IT.

Vejledninger


1432402 / i40