Studietidslinjen

Indhold og funktioner

Formålet med studietidslinjen er at give den studerende overblik over sine

 • Karakterer og overståede kurser
 • Fremtidige kurser
 • Udskudte eksamner og kurser
 • Status på sine tilmeldinger til kurser
 • Overordnede studiefremdrift
 • Semestrets deadlines (endnu ikke implementeret)

Desuden vil den studerende modtage notifikationer, når der er kommet nye karakterer, eller XXXXXX

Studietidslinjen (semesterview)

Sådan ser studietidslinjen ud for en studerende.

Oversigt over studietidslinjen

Forklaring af de enkelte elementer

Her kan du se hvad de enkelte elementer op studietidslinjen kan og hvorfor de er der. På nedenstående billede er der sat røde ovaler, der hver har et nummer rundt om de felter vi forklarer nu. 

Når den studerende klikker sig in på studietidslinjen, vil de se det semester de er igang med lige nu. Det er mulig at gå til en oversigt over hele uddannelsen ved at klikke på knappen "se oversigt".

Forklaring af ovenstående billede:

 1. Uddannelsens titel
 2. Manglende eksamner er et element, der indeholder de eksamener, der ikke er bestået eller udskudt.
 3. Her ser den studerende startdato for denne uddannelse, den normerede slutdato (hvis den studerende ikke udskyder nogen eksamener vil dette være slutdato) og der vises også maks studietid.
 4. Denne progress-bar tæller antal beståede ECTS og giver et visuelt overblik over studiets fremdrift.
 5. Denne knap navigerer til en oversigt over hele uddannelsen
 6. Dette er forklaring af hvad cirklerne på fagene beskriver.
 7. Dette er en oversigt over de forskellige semester denne uddannelse består af. Man kan se andre semestre ved at klikke på de enkelte semestre
 8. Kursus-element. Dette indeholder Kursets titel, hvis der er bestået, som her, vil kurset blive grønt. Karakteren bliver vist i cirklen øverst t.h. Antal ECTS, og om kurset er obligatorisk, valgfag eller tilvalg bliver også vist. Læs mere om visning af faget her

Et kursus kan vises i disse tilstande

Kursus i fremtidigt semester (endnu ikke tilmeldt kursus)

Kurser, som (vi forventer) den studerende skal tage i fremtiden vises således. Kurserne vises på baggrund af hvilke fag, der fremgår på den studieordning den studerende er indskrevet på. 

Kursus er tilmeldt.

Når den studerende har tilmeldt sig og fået tildelt plads bliver kursus-elementet blåt. Cirklerne øverst til høre viser status for henholdsvis Undervisning (U) og Eksamen (E) i dette tilfælde er den studerende kun tildelt plads til undervisningen. (E)-cirklen er grå for vedkommende har tilmeldt sig eksamen, men har endnu ikke fået tildelt plads til eksamen.

Kursus er bestået

I cirklen står karakteren, hvis der ikke er en karakter, vil der stå "B" for bestået. Desuden bliver kurset grønt.

Kursus er ikke bestået

Dette vises ved at placere en rød cirkel med et hvidt kryds i kursuselementet, som vist på dette eksempel.

Når den studerende tilmelder sig reeksamen vil cirklen blive blå (tilmeldt) og der vil i denne cirkel stå E2 (for eksamensforsøg nummer to)

Kursus har fået tildelt forhåndsmerit

Når den studerende har ansøgt om, og fået godkendt forhåndsmerit vises en blå cirkel med et F. Når forhåndsmeritten indløses vil faget blive vist som bestået.


1444193 / i40