NemID

NemID findes i to versioner: en for personligt brug, og en for erhverv (eller institutioner). NemID anvendes til at identificere dig som person herunder login i forhold til offentlige tjenester, banker mv. og erhvervsudgaven kan bruges til administrative login for virksomheden, signering af dokumenter og til sikker, krypteret mail.

Hvis du fx. søger forskningsmidler hos forskningsrådet via e-grant.dk, skal du bruge din personlige NemID og ikke en medarbejdersignatur. Det er jo dig, som person, der søger og ikke Aarhus Universitet.

Ligeledes skal tillidsrepræsentanter også bruge deres personlige NemID og ikke en medarbejdersignatur til at godkende virksomhedspraktikker, løntilskud og lignende i VITAS. I arbejdsretlig henseende er det A-siden, der skal anvende medarbejdersignaturer (da de repræsenterer institutionen) mens B-siden repræsenterer dem, der arbejder her - altså personerne. Og så er det den personlige NemID, der skal anvendes.

Hvordan får jeg en NemID medarbejdersignatur?

Medarbejdersignaturer til Aarhus Universitet er knyttet til universitetets cvr-nummer, 31119103. De udstedes af universitetets NemID Erhverv administrator (tidligere kaldet LRA). Det er:

  1. Jørgen Friis Bak, jfb@adm.au.dk
  2. Ole Lundskov, ol@retsmedicin.au.dk

Retsmedicinere skal primært henvende sig til Ole, og alle andre til Jørgen, men vi dækker gensidigt funktionen, så i tilfælde af ferie o.l. kan man henvende sig til den anden administrator. Oplys navn, mailadresse og fødselsdato (eller fuldt CPR nummer) for at få oprettet en medarbejdersignatur.

Universitetet bruger den såkaldte nøglefil og ikke nøglekort (det papkort, man nok kender fra sin private NemID). Betegnelsen 'Digital Signatur' beskriver TDC's gamle certifkat, der nu er afviklet.

Personlig NemID kan bestilles på nemid.nu.

Sikker mail

Der kan sendes krypterede mail til Aarhus Universitet til mailadressen sikkerpost@au.dk ved at bruge det tilhørende OCES-certifikat.

Find AU's certifikat her (søg efter sikkerpost@au.dk) 

Hvad kan jeg bruge medarbejdersignaturen til?

Den vigtigste funktion er, at du kan anvende NemID til login på en lang række hjemmesider, primært til administrativt brug. Den kan også bruges til sikker mail og til at signere dokumenter.

Login på hjemmesider

I almindelighed skal der gives adgang til de enkelte hjemmesider, for at man kan få adgang til de ønskede funktioner.

  • virk.dk giver adgang til en lang række indberetninger og administrative funktioner
  • modst.dk med NavisionStat, SLS mv.
  • skat.dk
  • optagelse.dk for administration af optagelse af studerende gennem KOT
  • mv.

Sikker mail

Man kan anvende medarbejdercertifkater til at signere og kryptere mail: signering dokumenterer, at du har afsendt mailen, og kryptering sikrer, at kun den udvalgte modtager kan læse indholdet af mailen. En forenklet papiranalogi er, at du har underskrevet et brev med en kuglepen (signering), og at den sendes i en lukket kuvert (kryptering).

Hvis man modtager krypteret mail - altså at det kun er dig, der kan læse det - forudsætter det, at du har det tilhørende certifikat. Det er dit ansvar, at du har sørget for at have en sikkerhedskopi af dette. Ingen kan hjælpe dig, hvis du har mistet det certifikat, der er brugt til krypteringen.

Signering af dokumenter

Lidt lignende sikker mail, idet man kan tilknytte en fil, der signerer et dokument, og altså garanterer, at det er dig, der har skrevet det. Ligesom man kan kryptere det, så ikke alle og enhver kan læse det. Ligesom for sikker mail, er det dit ansvar at sikre en sikkerhedskopi af det relevante certifikat.

Muligheden skal anvendes med stor omtanke i forhold til arkivkrav mv.

424046 / i40