Du er her: AU  Medarbejdere  Medarbejderservice IT Filservice

Filservice

Fælles filservice er en løsning, som giver alle enheder på AU mulighed for at få fællesdrev/fælles foldere, hvor medarbejdere kan lagre og dele filer med hinanden. 

Når din enhed har fået oprettet et fællesdrev, vil du kunne se de foldere, som du har rettigheder til på drevet.  

 

Bestil en delt folder

For at bestille en delt folder skal du udfylde et regneark og sende det til it-support på dit hovedområde (find kontaktinformationer i højre side). 

OBS! Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i regnearket. Vi beder dig derfor om at downloade regnearket på denne side, hver gang du skal have oprettet/tilføjet personer til et delt drev, i stedet for at bruge en lokal kopi.

Vejledninger

Du har adgang til den delte folder, når din computer befinder sig på AU netværket - enten direkte på en AU lokation eller via VPN-forbindelse.

Ordforklaring

  • Delt folder: en delt folder på et netværksdrev, som flere brugere kan tilgå og lagre dokumenter på.
  • Brugernavn: det der bruges til at logge på computer.
  • Dataansvarlig: på enhver delt folder skal der være registeret en dataansvarlig. Denne person er ansvarlig for, at it-sikkerheden bliver overholdt. Det omfatter bl.a. at sørge for, at kun relevante personer har adgang til den delte folder. Når en person ikke længere skal have adgang til det delte data, kontakter den dataansvarlige it-support og får dem til at fjerne brugeren.
  • FA: Fællesadministrationen

405529 / i40