Backup af data filer

"Informationssikkerhed vedkommer alle medarbejdere og studerende. Vi har pligt at sørge for at unikke data sikkerhedskopieres ”så hurtigt som muligt”. Det er ganske enkelt forbudt at have usikrede unika."

Læs mere på www.informationssikkerhed.au.dk.

 

Eksempler på årsager til tab af data

 • Fejl-sletning af dokumenter/datafiler
 • Tab af computer, tyveri eller brand
 • Harddisk fejl (mekanisk defekt eller ødelagt ved systemfejl)
 • Korrupte datafiler efter system nedbrud etc.
 • Computervirus eller "angreb" udefra

Om sikring af datafiler

 • Datafilerne bør altid findes på en filserver*, der er under ekstern backup (som den centrale NFIT filserver, se mere om filservere her.)
  *Som originale filer eller som sikkerhedskopier
 • Hvis man har de originale datafiler på egen computer, skal disse altid sikkerhedskopieres regelmæssigt til en egnet filserver
 • Det kan være nyttigt med egne sikkerhedskopier, f.eks. på CD, USB-pen eller ekstern harddisk - men det må ikke erstatte sikkerhedskopiering* til filserver, kun være et supplement (som ekstra kopi under rejser etc.)
  * Egne, lokale kopier mistes ofte sammen med computeren, med mindre de opbevares et helt andet sted.

OBS! CD/DVD og USB-pen er i øvrigt ikke det mest velegnede til lagring af vigtige data, disse medier er ikke robuste nok. Og en ekstern harddisk tabes eller mistes let.

NFIT's centrale filserver

Denne filserver kan i princippet benyttes af alle NFIT brugere (dvs. brugere med NFIT user-ID). Det er en Windows server, men kan også benyttes af Macbrugere.

Specielt tilbud om backup på Mac

Alt for mange benytter Mac uden egentlig at benytte en central filserver. Der blev derfor i NFIT regi (nu ST Campus) oprettet en speciel backup server til disse brugere.

foz st-campus support
  


425220 / i40