Filservere

Adgang til den centrale NFIT Microsoft AD filserver

Denne filserver kan i princippet benyttes af alle NFIT brugere (dvs. brugere med NFIT user-ID).
Da den er baseret på et Microsoft Windows AD-server system, er det let fra Windows.
Men Linux og Mac brugere har også mulighed for at benytte denne server vha. SMB-login, se senere.

Obs: Mange Windows-brugere benytter en såkaldt "Domæne PC" (eller "AD PC"), hvor man automatisk logger på filserveren samtidigt med man logger på PC'en - og lagrer sine datafiler direkte på filserveren. Dette gælder også mange fælles computere til undervisningsbrug.

NFIT filserveren er velegnet til sikkerhedskopiering af vigtige datafiler, idet der dagligt gennemføres backup af serverdata (alle serverdata kan genskabes efter et eventuelt totalt servernedbrud).

Adgang til AU's nye "Fælles Filservice" til deling af data på tværs af enhederne

Ultimo 2012 er oprettet et nyt filshare, hvor ansatte på AU kan dele datafiler. Se nederste punkt på denne side.
  

Login fra Windows computer

Forudsætninger:
• Man skal naturligvis være tilsluttet NFIT netværket (dvs. Science & Technology), eventuelt via VPN.
• Og være oprettet som NFIT bruger.

 • Åbn et Windows File Explorer vindue ved at klikke på "Computer" ikonet
 • "Tilslut netværks drev":
  • Windows 7:    Åbn "Map Network Drive" i bjælken øverst i File Explorer vinduet
  • Windows XP:  Åbn Tools og vælg "Map Network Drive"
 • Vælg  X: drevet
 • og skriv (kopier) Folder:  \\ad.nfit.au.dk\nfdfs
 • Hvis man ikke dagligt skal tilgå filer på serveren, så fjern flueben for "Reconnect at logon"
 • • Vælg altid at aktivere "Connect using different credentials" (ellers kan man få uventede fejl, når PC'ens  logon afviger fra server logon)
  • I Windows XP svarer det til "Connect using a... different user name" (og benyt dit NFIT login, - husk dog  ad\ foran dit user-ID)
 • Klik på "Finish" og (i Windows 7) skriv nu   ad\xyz   og password ("xyz" er dit NFIT user-ID, som til f.eks. Email og Oracle kalender)
  - husk  ad\ foran dit user-ID

Kommentarer vedrørende folder adresse og drev betegnelse:
• Hvis man benytter den ovennævnte adresse til drev X: , forbindes til alle serverdrev/foldere, man har adgang til.
Du kan i stedet skrive   \\ad.nfit.au.dk\nfdfs\Users\xyz   (hvor "xyz" er dit NFIT user-ID) og forbinde direkte til din personlige folder (vælg da drev  P: ).
• Filserveren benytter i virkeligheden flere disk volumes (i et "Distributed File System"), og adressen "oversættes" automatisk til det relevante disk volumen.
• Standard valg af drev-betegnelser: Normalt benyttes  X:  for fælles drevet (herunder er der også link til den personlige folder i "Users")

Se eventuelt den separate printervenlige vejledning med skærmdumps: Windows AD-filserver Login & montering
 

Login fra Mac computer

foz st-campus support
  

Forudsætninger

 • Man skal naturligvis være tilsluttet NFIT netværket (dvs. Science & Technology, Campus), eventuelt via Eduroam eller VPN. Vær opmærksom på, at forbindelsen til filserveren kan mistes, når computeren går i "sleep".
 • Man skal være oprettet som NFIT bruger.
 • Og Mac systemet skal minimum være OS 10.5, dog helst OS 10.7 eller nyere.
    

Login fra Mac'er med system 10.7 Lion eller nyere

 • I Finder åbnes "Go" -> "Connect to Server" (eller brug genvejen Cmd-K).
 • a.  Personlig brugerfolder: Skriv/vælg (eller kopier):  smb://ad.nfit.au.dk/nfdfs/Users/xyz (hvor "xyz" er dit user-ID, som til AU Webmail).
  Man kan med fordel udvide adressen med ad\ og user-ID mv. til smb://ad\xyz:@ad.nfit.au.dk/nfdfs/Users/xyz - derved er det rigtige AD-domæne og user-ID valgt på forhånd, så der kun mangler indtastning af password i login vinduet.
  Obs: denne viste adresse giver direkte login og mount af den personlige brugerfolder på serveren.
 • b.  Generelt login til flere foldere: Hvis man benytter adressen  smb://ad\xyz:@ad.nfit.au.dk/nfdfs forbindes til samt ses alle de serverdrev/foldere, man har adgang til (den personlige brugerfolder findes under "Users").
 • I det viste Login-vindue skal der stå AD-domæne og dit NFIT user-ID, f.eks.  ad\xyz, og indtastes NFIT-password (som til AU Webmail).

  Flere forslag
 • Direkte login til en gruppefolder:  Her eksempel med "NFIT" Sharet:  smb://ad\xyz:@ad.nfit.au.dk/nfdfs/NFIT
 • Gem alle serveradresser i en liste:  I "Connect to Server" er det særdeles nyttigt at gemme en kopi af hver adresse i en liste (tryk på + tegnet til højre for adresselinien for at overføre det indtastede til listen).
 • Manglende visning af gruppefolderens indhold:  Ved login til det fælles gruppefolder-område  smb://ad\xyz:@ad.nfit.au.dk/nfdfs kan det være nødvendigt at vente lidt på visning af indholdet. Skulle det ske, at man ikke får vist indhold i første forsøg - luk da foldervinduet og åbn det igen ved klik på Desktop-ikon (hvis man ikke får vist mountede servere, benyttes "Connect to Server" en ekstra gang, hvor der ikke spørges efter Login anden gang).
  Obs: problemet omtalt i dette punkt ses sjældent ved direkte login til folderen.

  Se eventuelt separat printvenlig version med skærmdumps:  Mac Lion AD-filserver Login & montering
    

Kommentarer vedr. Login fra ældre Mac system versioner

 • Mac system 10.4 og tidligere er desværre ikke kompatible med Windows filserveren!
 • Mac system 10.5-10.6 giver et praktisk problem, idet systemet ikke selv kan oversætte og finde det rigtige disk volumen, men kræver en direkte sti (adresse). Se "1-a" samt næste sektion!
  1-a.  Dette lille Mac Mac utility program skulle løse det for Mac brugerne mht. deres personlige folder (omtalt som "P:drev" på PC).
  1-b.  Skal man derimod logge ind på en shared folder (omtalt som "X:-drev" på PC), er det vanskeligere:
  Man skal have "oversat" stien til den relevante folder til en direkte sti. Det kan evt. ske ved at kontakte IT Support og oplyse stien, der benyttes på PC. Eller man kan få hjælp af en Windows PC-bruger til at checke den direkte sti således:
  - PC skal være logget ind på X:-drevet (af en bruger med adgang til den relevante Shared Folder)
  - Åbn "Computer" på PC'en og højreklik på X:-drevet
  - Vælg Properties og faneblad DFS, og der kan man aflæse den direkte sti


Login fra Mac'er med system 10.5-10.6 skal benytte et specielt Mac hjælpeprogram

 • Download og installer/kopier Mac utility program til Mac'ens Application folder.
 • Opret genvej til programmet i Docken.
 • Start programmet når du vil logge på NFIT filserveren.
 • Check at vist "User" svarer til dit NFIT login, ret det om nødvendigt - og klik OK.
 • I det viste næste login-vindue skal der stå AD-domæne og dit NFIT user-ID og indtastes NFIT-password (som til AU Webmail), f.eks.  ad\xyz
 • Klik OK - og nu forbindes til filserveren, og din personlige brugerfolder mountes som eksternt drev på Mac'en.

 

Login fra Linux computer

Linux grp., AU-IT Klientteam
  

Forudsætninger:

 • Man skal naturligvis være tilsluttet NFIT netværket (dvs. Science & Technology), eventuelt via VPN.
 • Og være oprettet som NFIT bruger.

Eksempel:

mkdir  /mnt/adserver
mount  -t  cifs  //ad.nfit.au.dk/nfdfs  /mnt/adserver  -o  username=xyz,domain=ad

Hvis man ikke er root bruger, indsættes  sudo foran kommandoerne.

Variant af "mount" linien, hvor man sikrer at filer- og foldernavne med æøå kan benyttes:

mount  -t  cifs  //ad.nfit.au.dk/nfdfs  /mnt/adserver  -o  iocharset=utf8, username=xyz,domain=ad

For at unmounte bruger man: umount /mnt/adserver


Link til info fra Ubuntu:  help.ubuntu.com/12.04/serverguide/windows-networking.html
   

AUIT's "Fælles Filservice"

Der er ultimo 2012 oprettet en ny filserver, hvor ansatte på AU kan dele datafiler på tværs af enhederne. Denne nye "Fælles Filservice" er beskrevet på  http://medarbejdere.au.dk/administration/it/faelles-filservice/

Login procedure til AUIT's "Fælles Filservice" er pt. ikke beskrevet andre steder endnu, så her følger et par foreløbige tips.

Generelle forudsætninger

 • Computeren skal være tilsluttet AU's interne netværk (f.eks. NFIT-brugere tilsluttet netværket på Science & Technology, Campus), eventuelt via VPN.
 • Man skal være oprettet som bruger på domænet (f.eks. NFIT-bruger).

Login fra en Windows Domain/AD PC
(hvor man er logget på PC'en med sit domæne login)

Bemærk at nogle PC-installationer ved login på computeren automatisk forbinder til det nye Filshare såvel som til den normale domæne filserver. Er det ikke tilfældet, så er det let at udføre:

 • Åbn et Windows File Explorer vindue, f.eks. ved at klikke på "Computer" ikonet.
 • Indtast adressen  \\uni.au.dk\dfs
 • Windows "klarer" nu selv at levere det nødvendige password etc. til "Fælles Filservice" (da det er det samme som til domænet).

  Bagefter kan man oprette shortcut til serveren, så det er lettere næste gang.

Login fra en Windows Workgoup PC
(dvs. en PC med lokalt oprettet bruger, evt. også login af "fremmed" bruger på en domæne PC)

 • Åbn et Windows File Explorer vindue ved at klikke på "Computer" ikonet.
 • Læg mærke til hvilke diskdrev betegnelser, der ER benyttet på PC'en.
 • "Tilslut netværks drev" som beskrevet ovenfor - men med følgende forskelle:
  •  undlad bl.a. at vælge P: og X: drev, men brug en drevbetegnelse, der ikke plejer at være i brug (f.eks. Y: )
  •  benyt adressen  \\uni.au.dk\dfs
  •  husk at vælge "Connect using different credentials"
  •  i det viste login vindue indtastes bruger  ad\xyz samt det sædvanlige password ("ad\xyz" gælder for bruger xyz på ST Campus/NFIT)

Login fra Macintosh
(obs: med OS 10.7 eller nyere)

 • I Finder åbnes "Go" -> "Connect to Server" (eller brug cmd-K).
 • Skriv/vælg (eller kopier):  smb://ad\xyz:@uni.au.dk/dfs  ("ad" gælder for NFIT-brugere, og "xyz" er domæne user-ID - præcis som til AU Webmail).
 • I det viste Login-vindue skrives password til domænet.

  NB: Macbrugere med system 10.5 og 10.6 kan ved henvendelse til deres IT Support afd. få oplyst den direkte adresse til et fil-share, så de også kan benytte serveren (dog med visse begrænsninger).

st-campus/nfit support
 


425222 / i40