O365 - Vejledning til mail-autosvar

Forslag til et automatisk svar

Din besked bør indeholde følgende:

  • Feriens eller fraværets længde (dvs. datoer)
  • Evt. navn på en kollega, som man kan kontakte under dit fravær
  • Auto-svaret bør indsættes på både dansk og engelsk.

Forslag til auto-svar på dansk:

Jeg holder ferie i perioden [indsæt dato, fx 16. juli - 8. august 2015] og træffes igen [indsæt dato, fx mandag den 9. august 2015].

Du kan evt. kontakte [indsæt navn(e) og evt. titel på kollega(er) eller nærmeste leder, fx sekretariatleder Lone Larsen, hvis du har hastesager under min ferie. 


Forslag til auto-svar på engelsk:

I am out of office (holiday) on [insert date, e.g. 16 July - 8 August 2015]. I will be in the office on [insert date, e.g. Monday, 9 August 2015].

In case of urgent matters, please contact my colleague [insert name(s) of contact person(s) and possibly title of position, e.g. Lone Larsen, Head of Secretariat].


1444917 / i40