Du er her: AU  Medarbejdere  Medarbejderservice IT Mail og kalender Ny mailadresse

Ny mailadresse

Her på siden kan du finde vejledninger om, hvordan du skifter din mailadresse.

  • Krav til mailnavn
  • Sådan skifter du mailnavn
  • Huskeliste når du skifter mailadresse

Krav til mailnavnet

Der er som sådan ingen begrænsninger i valg af mailnavn. Dog kan din nærmeste leder forlange, at du ændrer et upassende mailnavn. 

Der er dog følgende tekniske begrænsninger:

  • Mailnavnet må højst være 60 tegn
  • Mailnavnet kan indeholde tal, store og små bogstaver samt tegnene . (punktum) - (bindestreg) _ (underscore) ~ (thilde)
  • Mailnavnet kan dog ikke starte med tegnene . - _ ~
  • Der må ikke være to af disse specialtegn i træk

Hvis det ikke er første gang, du ændrer dit mailnavn, bliver du bedt om at angive en begrundelse, fx fordi du har ændret dit CPR-navn eller det navn, som du er registreret med i AU's it-systemer (kaldet visningsnavn). 

Sådan skifter du mailnavn

Du kan ændre dit mailnavn på mit.au.dk. Se her hvordan:


329895 / i40