Du er her: AU  Medarbejdere  Medarbejderservice IT Brugeroplysninger Redigering af persondata

Redigering af persondata

Sådan redigerer du dit visningsnavn.

Sådan redigerer du din personlige hjemmeside i PURE.

Øvrige ændringer i dine persondata sker ved henvendelse til din lokale persondataredaktør (se nedenfor).

 

Hvad er personlige visningsdata?

Personlige visningsdata bruges bl.a. til medarbejderlister på AU's hjemmesider, i PURE og på din personlige hjemmeside.

Så snart du har en mailadresse ved AU, så har du også en personlig hjemmeside. Den kan du finde ved at søge på dit navn på www.au.dk/findperson. Læs mere om hjemmesiden her.

På din personlige hjemmeside i PURE vil der som minimum fremgå følgende:

 • Navn
 • Enhed
 • Adresse, bygningsnummer, Lokalenummer
 • Mailadresse
 • Telefonnummer
 • Funktionstitel

Som udgangspunkt vil dit navn være dit fulde navn, som det står i CPR-registeret. Du kan ændre det (fjerne eventuelle mellemnavne, som du ikke bruger eller lignende) ved at ændre dit visningsnavn.

Find din persondataredaktør

Ansvaret for korrekte data om personer og organisering i AU's it-systemer ligger hos nærmeste ledelse. Det betyder, at ansvaret ligger hos institutledere, centerledere, vicedirektører og chefrådgivere i dekanaterne. Det forventes, at dette ansvar i praksis uddelegeres til en eller flere personer i en sekretariatsfunktion.

Du kan altså finde din lokale persondataredaktør ved at kontakte dit:

 • institutsekretariat
 • centersekretariat
 • dekanatsekretariat (vedr. TAP'er i dekanaterne)
 • den personaleadministrative medarbejder på dit vicedirektørområde (ikke HR-partneren)
 • nærmeste leder

Persondataredaktører kan finde information om redigering af AU's organisering i de administrative it-systemer her.  

 

372121 / i40