Du er her: AU  Medarbejdere  Medarbejderservice Kommunikation Kommunikationskanaler

Valg af kanaler til intern kommunikation

5 gode råd før du vælger kanal

  1. Hvad vil du? Vil du f.eks. orientere, give mulighed for dialog eller have nogen til at foretage en handling? Svaret afhænger af din informations følsomhed og betydning. 
  2. Hvem vil du henvende dig til?
  3. Hvor meget vil du sige? Kunne det være en idé at kombinere flere kanaler?
  4. Hvornår er det vigtigt, at din målgruppe har fået din information?
  5. Hvordan ville du selv gerne have informationen? Sæt dig i din modtagers sted. 

Nu kan du vælge kanal.

Ofte bruger man flere kanaler, når man vil informere, og det anbefales, at man bruger flere
kanaler alt afhængigt af budskabet og målgruppen. På den måde kan man få kanalernes
fordele og ulemper til at spille sammen og opveje hinanden.

 

MUNDTLIGE KANALER

Mål Antal Kanal Fordele Ulemper

Dialog

Diskussion

En mindre
gruppe

Kollega-kollega 

Den vigtigste kanal til
fortolkning og
forståelse

 

Nærmeste chef
-medarbejdere

Anses af
medarbejderen som
den vigtigste
informationskanal.

Tager tid

Afdelingsmøde,
Nærmeste chef
-medarbejdere

Leder informerer og
tolker budskaber.

Tager tid

Dialogmøde,
Nærmeste chef
- medarbejdere

Spørgsmål, som
mange har, kan
besvares. Man får
direkte respons.

Rammerne skal skabes,
så det bliver trygt at
stille spørgsmål.

Information 

Samtidighed
Mange  Stormøde

Levering af samme
budskab til mange
mennesker samtidig.
Der er mulighed for at
give respons.

Det kan være svært at
samle en meget stor
gruppe – især med kort
varsel.

Et stort forum hæmmer
folks lyst til at tale.

 

SKRIFTLIGE/DIGITALE KANALER

Mål Antal Kanal Fordele Ulemper

Information

Opfordring til
handling

Fra en til
en/mange

Mail

Hurtig og effektiv
kommunikation –
især, hvis mailen er
personlig eller fra en
(aner-)kendt
afsender.

Der sendes mange
mails. Vigtige
informationer kan
drukne i mængden.

Mails til mange eller fra
ukendt afsender kan
opleves som spam og der er
risiko for, at den ikke bliver læst

Information Mange Nyhedsbrev

Afsenders mulighed
for at pege på de
vigtigste
informationer for
modtageren.

Åbningsstatistikkerne
er relativt gode på
AU.

Informationen kan
pakkes lækkert ind.

Godt medie til at
styrke et ”brand” og
give udtryk for en
samlet enhed

Man ved ikke, om
indholdet reelt bliver
læst og forstået.

Egner sig ikke til
information, der haster
eller vigtig information,
som alle skal have.

Lang redaktionsproces,
derfor kan nyhederne
opleves som ’gamle’.

Kræver oplæring.

Information Mange Webnyhed

Hurtig måde at
formidle information
til mange.

Medarbejderne kan
orientere sig på web,
når de har tid

Brugerstatistik viser, at
det er begrænset, hvor
mange der læser
webnyhederne.

Opmærksomhed

Mange

Flyer, plakat
(uddelt eller
ophængt
materiale)

Godt supplement
eller alternativ til de
elektroniske medier.
Der er en værdi i, at
folk får informationen
i hånden.

Kan placeres på
steder, hvor folk er
åbne for at modtage
information – fx borde
i kantinen, på døren,
på toilettet.

Modtagere kan være
blinde for det
ophængte materiale, 
fordi det kan drukne i
mængden.

Afsender ’rammer’ ofte
mange personer
udenfor målgruppen

Hurtig
information

Dialog og
diskussion

Mange

Facebook

Gode muligheder for
feedback.

Det er nemt for
modtageren at
reagere.

Kræver løbende
information.
Kræver at modtagerne
er på Facebook

Hurtig
information

Mulighed for
feedback

Mange

Twitter

God til at skabe
dialog om en særlig
sag/event.

Modtagerne har aktivt
valgt at modtage
information.

RIGTIG hurtig
information.

Maks. 140 tegn at gøre
godt med.

Modtagerne kan
afmelde sig, hvis de
ikke gider mere info.

Kræver løbende info.


1394480 / i40