Du er her: AU  Medarbejdere  Medarbejderservice Kommunikation Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik

Fra brandingstrategi til kommunikationspraksis

Kommunikationspraksis 2016-2020 afløser brandingstrategien fra 9. marts 2011. Målet med kommunikationspraksissen er at sikre et større fagligt fokus i universitetets kommunikation, hvilket blev efterlyst i forbindelse med problemanalysen.

Analysen pegede også på et udbredt ønske på tværs af universitetet om, at Aarhus Universitet skal fremstå som én, samlet organisation. Derfor fremgår det også af kommunikationspraksissen, at alle faglige enheder skal have øje for, at de som en del af universitetet bidrager til en fælles universitetsprofil.

Kommunikationspraksissen gør op med en række af brandingstrategiens centrale principper og anslår i stedet en mere decentral tilgang til arbejdet med kommunikation. Hvor brandingstrategien fra 2011 var meget specifikt instruerende, er kommunikationspraksissen rammesættende og lægger op til, at universitetets enheder på lokalt niveau laver konkrete handleplaner for ekstern og intern kommunikation alt efter behov. Den ændrede politik giver også nye muligheder for designrammer på web, anvendelse af logo og for særlige profileringstiltag.

Brandingstrategien havde et centralistisk fokus med ”AU som eneste ejer”. I henhold til brandingstrategien skulle organisatoriske enheder i den eksterne kommunikation ”ikke brandes aktivt”, institutter og fakulteter ”nedtones mest muligt”, og kun institutter (og visse centre) kunne få sit navnetræk i logoet.

Kommunikationspraksissen har derimod et decentralt fokus, hvor udgangspunktet er fagmiljøernes behov, og hvor profilering kan ske uanset det formelle organisatoriske niveau. Som eksempel foregår der allerede særlige profileringstiltag hos tre fagmiljøer, der netop har forskellige organisation: Aarhus BSS er et fakultet, DPU et institut og ”ingeniørområdet” går på tværs af enheder.

På hjemmesiden gør kommunikationspraksis op med brandingstrategiens princip om, at universitetets eksterne hjemmeside skal bygge på fire såkaldte ”produktportaler” for universitetets fire strategiske kerneydelser (forskning, uddannelse, talentudvikling og videnudveksling). Se nyt design til au.dk

Hvad angår design åbnes mulighed for, at flere enheder og fagmiljøer kan benytte logo med navnetræk og eventuelt stå øverst i logoet, og at universitetets segl kan få en mere fremtrædende placering. Under inddragelse af den øvrige fakultetsledelse træffer dekanerne beslutning om den lokale udmøntning af designlinjen på fakulteterne. Aarhus BSS har selvstændig profileringsstrategi.  

Problemanalysen viste udfordringer for universitetets interne kommunikation, særligt i forhold til ledelseskommunikation og medinddragelse. Kommunikationspraksissen leverer derfor også anbefalinger, der bl.a. skal understøtte gode vilkår for dialogen om udviklingen af universitetet samt relevant og rettidig information som forudsætning for et velfungerende studie- og arbejdsmiljø.

 

 

1403228 / i40