Oprettelse af konferencehjemmeside

Konferencehjemmeside: Selvstændigt domæne eller underside

Når du skal have oprettet en hjemmeside for en konference, kan du enten få et selvstændigt domæne eller få oprettet en underside.

Selvstændigt domæne:

  • Du får en adresse af typen xxxxxx.au.dk
  • Siden vil ikke have nogen kobling til andre sider
  • Siden vil i hvert fald i starten ranke lavt hos Google

Underside til eksisterende domæne - f.eks. conferences.au.dk eller institutside

  • Du får en adresse af typen conferences.au.dk/xxxxxxx
  • Siden vil være koblet til det domæne, den er placeret på. Det gør det. f.eks. muligt at genbruge indhold fra andre konferencesider.
  • Siden vil ranke højt hos Google, da man kan trække på den Google kredit, som domænet allerede har.

HE og ST:
Kontakt Lone Jørgensen på loj@au.dk for at få hjælp til at oprette en konferencehjemmeside. Inden henvendelse er det en fordel, at du i forvejen har gjort dig overvejelser, om du vil have selvstændigt domæne eller en underside til eksisterende domæne, besluttet en titel til hjemmesiden (url) og taget stilling til sprog.

AR:
Kontakt Gitte Grønning Munk på ggm@au.dk

Aarhus BBS:
Kontakt Didde Trolle på trolle@au.dk

Læs retningslinjerne om selvstændigt domæne på typo3.au.dk/haandbog/navngivning/


1421763 / i40