Den gode artikel

Rubrik 

En rubrik (overskriften) skal altid aktiv (husk verbum) og konkret (husk subjekt). Rubrikken skal være:

 • informativ, klar og forståelig
 • dækkende for historien
 • vække interesse og appetit på at læse

For at lave den gode rubrik skal man også forholde sig til:

 • Undgå overdrivelser og klicheer.
 • Undgå negationer ”ikke”, ”intet”, ”ingen”.
 • Undgå lange, svære og abstrakte ord
 • Undgå tegn (!! og fx) forkortelser
 • Vær forsigtig med citater og spørgsmål.

 Underrubrik

Underrubrik er det der står under rubrikken og er ofte kort. Underrubrikken udbygger, hvad der står i rubrikken, og der skal derfor være et sammenspil mellem rubrik og underrubrik. 

 • Uddyber og udbygger rubrikken
 • Gentager ikke ordene i rubrikken
 • Skal være konkret og ikke abstrakt
 • Fortæller kort artiklens hovedbudskab
 • Vinkler artiklen: ”Jeg vil fortælle at …”

Indledning

Indledningen bekræfter det, man lige har fået fortalt i ovenstående, og mange starter først med selve historien der. Vinkel er blevet klar i rubrik/underrubrik, og indledningen skal derfor fortælle, hvad konklusionen er. 

 • Bekræfter rubrik og underrubrik
 • Fungerer uafhængigt af rubrik og underrubrik
 • Gentager ikke ord fra rubrik og underrubrik

Indledningen informerer læseren. Stil derfor hv-spørgsmål, hvem gør noget? Hvad sker der? Hvor sker det? 

I uddybningen besvares disse hv-spørgsmål, hvornår sker det? Hvorfor? Hvordan?

I slutningen fortælles så, hvilke konsekvenser det har haft eller forholder sig til, hvad der så skal ske nu.

Mellemrubik

Mellemrubikker er de "overskrifter" der står i brødteksten. De fleste medier ønsker at mellemrubrikken står i en linie. Ved mellemrubrikken skal man forholde sig til følgende: 

 • Ultrakorte overskrifter på højst 2-4 ord
 • Informative
 • Underholdende
 • Markerer nye emner inden for vinklen
 • Selvstændige indgange i artiklen
 • Skærper læselysten
 • Gør artiklen mere overkommelig

Byline: Hvem er den skrevet af?

Brødteksten: Står i spalten, det er selve artiklens krop.

Billedtekst: Under et billede er en billedtekst, intet billede uden tekst.

Læseren: Starter ofte ved det let tilgængelige altså korte nyheder eksempelvis fakta bokse, billedteksten, rubrikken. Derefter læses mellemrubrikker.

399053 / i40