Den gode nyhed

Nyheder til hvem og hvordan?

Her finder du et kort overblik over, hvilke ting du skal forholde dig til når du skal skrive en nyhed til medier

De fem nyhedskriterier

 • Aktualitet – det nye der sker/er sket
 • Væsentlighed – betydning for mange
 • Sensation – det usædvanlige, det uventede, overraskende
 • Identifikation – mennesker, nærhed, relevans
 • Konflikt – mellem personer eller interesser

 Vær opmærksom på at de fem nyhedskriterier vægtes forskellige af de forskellige medierne.

Sådan fortæller du din historie 

Det begynder med en undren, som bliver til en vinkel. Undren er et vigtigt arbejdsredskab. Herefter gælder det om at finde frem til, hvad det egentlig er, man ønsker at fortælle. 

 • Essensen i historien: hvad er nyt?
 • Tjek op imod nyhedskriterierne
 • Tjek at det interesserer målgruppen

Kog det ned til én aktiv sætning: “Jeg vil fortælle, at..” (Aldrig: “Jeg vil skrive noget om….”)

Nyhedstrekanten 

Nyhedstrekanten er en model, man kan bruge til at bygge sin nyhed op. Det vigtigste først, det mindre vigtige senere.

 • Indledningen fortæller nyheden.
 • Uddybningen forklarer og udvider.
 • Baggrundsstof, hvis nødvendigt.
 • Sekundært stof, hvis der er noget.
 • En nyhed behøver ingen ”afslutning”.

Hey you see so

Hey you see so er også en model man kan bruge til skriftligt at formilde sin nyhed.

 • Hey  Opmærksomhed. Fanger interessen ved at overraske eller fortælle noget vigtigt.
 • You  Identifikation. Viser at teksten er relevant for læserne.
 • See  Anskuelighed. Viser, uddyber, forklarer, dokumenterer, skaber sammenhæng.
 • So  Konsekvenser og løsninger. "What’s in it for me?” Skal besvares.

En god historie for hvem?

Når vinklen er på plads, er det vigtigt at forholde sig til mediet og målgruppen. Det er afgørende at finde ud af, hvem det er en god historie for. Hvem taler du til, og hvem taler mediet til? 

 • Hvor gamle er de? Hvilket køn?
 • Hvad laver de? Hvor bor de?
 • Hvilken uddannelse har de?
 • Hvilken viden har de om emnet?
 • Hvad er deres holdninger og interesser?

Ved at forholde sig til målgruppen og blive klar over, hvem man taler til, kan man skabe identifikation og nærvær og derigennem gøre det relevant for ens læsere.

399127 / i40