Det gode sprog

Skriv så det kan forstås, bliver læst og husket

Her får du et kort overblik over ting du skal være opmærksom på, når du skriftligt skal formidle dit budskab til medier.   

Skriv så det kan forstås:


Skriv enkelt og fortæl én ting ad gangen

 • Enkelt
 • Varieret
 • Konkret
 • Aktivt

Når man skal skrive enkelt skal man undgå for mange informationer på for lidt plads. Skriv derfor ikke for meget information ind i hvert enkelte afsnit. Overvej om informationerne er nødvendige her og nu, eller om de eventuelt kunne placeres senere i brødteksten. 

 • Sæt flere punktummer
 • Giv kun en-to informationer pr. sætning
 • Fold sætningerne ud som hovedsætninger

Skriv uden omsvøb 

Skriv direkte og undgå tomgang i sproget. Gå derfor lige til sagen, vær præcis og efterlad ingen ubesvarede spørgsmål.

Eksempler på tomgang i sproget: 

 • "Spørger man nu om grunden til dette, så …”
 • ”Skal man nævne et konkret eksempel, så …”
 • ”Hvis vi nu ser på …, så …”

Sammensatte ord & sætnings opbygning 

Undgå lange sammensatte substantiver når du skriver til medier. Skriv varieret, bland og veksel mellem lange og korte sætninger. Skab en rytmisk balance mellem lange og korte sætninger. Det giver sproget dynamik, hvilket fastholder læseren bedre.

Skriv konkret 

Undgå indforståethed og vær opmærksom på forkortelser. Indforståede tekster hægter læseren af og holder den forudsætningsløse læser udenfor. Skriv derfor tingene helt ud i stedet. 

Skriv aktivt

Skriv aktivt og udlad passivt sprog. Passivt sprog skjuler, hvem der gør hvad og øger abstraktionsniveauet, så teksten bliver sværere at forstå. Derfor:

 • Find ind til det aktive verbum, der er forklædt som substantiv.
 • Kig efter endelserne -else og –ning: De trækker passiver med sig.
 • Kig efter  passive verber støttet af ”blive” og med endelsen –s og omskriv, så verbet får et subjekt.

Skriv så det bliver læst og husket:

Anslag

Det er vigtigt at slå en krog i læseren med anslaget. Anslaget er hovedet på artiklen. Skab nærvær med sproget og gør det abstrakte konkret, hvilket kan gøres ved at give eksempler. Det er derfor en dog ide at have et effektivt anslag for at holde på læseren samt få synliggjort relevansen for læseren. Effektivt anslag:

 • Nyheden (den beskedgivende sætning)
 • Identifikation (Gennem identifikationstyper får læseren mulighed for at genkende sig selv)
 • Konkreter (Konkreter gør det abstrakte nærværende)
 • Opremsninger
 • Retoriske figurer
 • Impulser og associationer (Ord der beskriver impulser og skaber associationer er subjektive, men også levende og appellerende)
 • Modsætninger og paradokser (Modsætninger og paradokser er overraskende og skaber dynamik)
 • Sammenligninger og metaforer
 • In medias res (Starter midt i en begivenhed. Scenisk anslag eller reportage-indgang)

Skab nærvær

For at fastholde læseren er det vigtigt at skabe nærvær. Her kan med fordel gøres brug af 

 • Visuelle tekster
 • Billeder og sansninger
 • Metaforer og sammenligninger
 • Mennesker og besjælinger

Visuelle tekster kan gør stoffet mere levende, nærværende og sanseligt. Læseren får mulighed for at komme tættere på ved brug af: Helheder og detaljer, genstande, bygninger, mennesker, natur, former, størrelser, farver, kontraster, bevægelser og placering.

Billeder skal skabe øjebliks oplevelser og stimulere og fremme forståelsen. De skal forenkle uden at fortegne, være lette at afkode og stemme overens med realiteterne.

Brug sanserne til at se, høre, lugte, føle, smage.

Sammenligninger tydeliggør træk ved ting, personer, steder og begivenheder.

Metaforer er skridtet videre end sammenligninger og sammenstiller ting som ikke logisk kan sammenstilles.

Ved besjæling får ting liv og personlighed.


Eksponer sproget

Belys sproget, gør det fremkaldende, og gør det abstrakte konkret. Abstrakte ord bliver konkrete, når de fremkaldes med et par skridt ned ad "abstraktionsstigen". Sproget bliver per automatik mere nærværende jo mindre abstrakt. Derved holder du øjenkontakt med læseren og det huskes bedre. 


Dette bliver husket 

 • Læsevenlige artikler bliver forstået. Læseværdige artikler bliver husket.
 • Læsevenlighed kræver: Skriv enkelt, fortæl én ting ad gangen, skriv uden omsvøb, tænk over sammensatte ord & sætnings opbygning, skriv konkret & skriv aktivt
 • Læseværdige artikler slår en krog i sin læser med anslaget. Skaber nærvær med sansesprog, billeder og mennesker, og gør det abstrakte konkret med vel-eksponeret sprog.
399063 / i40