Grafisk arbejde

Bestil en opgave

Start altid med, at kontakte din lokale kommunikationspartner, som kan vurdere opgavens omfang og formidle kontakten til en grafisk designer.

Før du bestiller

Inden du bestiller en opgave, bedes du overveje nedenstående spørgsmål. Det gør opgaveløsningen hurtigere, bedre og mere smidig. 

 • Hvad er det primære budskab?
 • Hvem er den primære målgruppe?
 • Hvem er afsender?
 • Hvordan forestiller du dig det endelige produkt (type, størrelse, omfang)?
 • Hvordan er fortælleformen (stilistisk, ungdommelig, grafisk, faktabaseret osv.)?
 • Hvad er billedstilen, skal der bookes fotografer, eller leverer du selv billeder?
 • Klargør sideplan / indholdsfortegnelse m. angivelse af alt indhold
 • Aftal hvorledes filer, dokumenter, opdateringer bliver leveret (WeTransfer, Google Doc, lokalt fællesdrev?)
 • Hvem er projektleder, hvem er endelig beslutningstager?
 • Estimeret budget / timeforbrug?
 • Deadline?
 • Aftal evt. opfølgende møde når produktet er leveret 

Tjekliste

Tjekliste til overlevering af materiale

Inden layoutet påbegyndes, er det en god idé at du har sikret dig, at nedenstående punkter er opfyldt:

 • Al tekstindhold afleveres i én mappe, eller ét word-dokument (med tydelig sideangivelse), samt X antal excel-ark (med korresponderende sidegengivelse)
 • Brødtekst er korrekturlæst, native speaker har allerede været inde over hér. Hvis en endelig beslutningstager skal godkende sprogmæssigt indhold, er det en god idé allerede at gøre det hér
 • Indholdsfortegnelse / sideplan leveres som excel-fil, skal oftest være delelig i 4 sider (12, 16, 20 sider..)
 • Alle tal, tabeller, grafer afleveres som excel-filer, gerne med ‘dummy’-artwork hvis der er figurer der skal rentegnes
 • Fremhævede citater holdes enkle og skarpe, facts og nøgletal er dobbeltjekket for validitet

Opgavetyper

AU Design er forankret i Forskning og Eksterne Relationer, Events og Kommunikationsstøtte, og tæller pt. fire medarbejdere. Vi løser årligt ca. 350+ grafiske opgaver fordelt bredt på ledelses-, fakultets-, institut- og centerniveau.

Opgavetyper

Opgaver løses og afregnes på timebasis (450,- kr/t.) og betales via intern fakturering. 

Kontakt

Nikolai Lander

Chefdesigner
M
H bygn. 1448, 315
P +4587153102
P +4520932682

Astrid Reitzel

Grafisk designer
M
H bygn. 1448, 315
P +4587153308

Gudrun Frost-Søgaard

Grafisk designer
M
H bygn. 1448, 315
P +4587153034
P +4587153034

Hreinn Gudlaugsson

Grafisk designer
M
H bygn. 1448, 315
P +4587153101

1403191 / i40