Du er her: AU  Medarbejdere  Medarbejderservice Økonomi Indkøb Indkøb ved Atea

Indkøb ved Atea A/S i forlængelse af dom for bestikkelse og underslæb

10. september 2018

Der er nu kommet en afgørelse vedr. Ateas self-cleaning. Her er Kammeradvokaten nået frem til, at Atea har gennemført tilstrækkelig self-cleaning, hvormed de kan byde på offentlige opgaver igen.

Der kan læses mere om denne vurdering her: https://www.ski.dk/nyheder/sider/trods-bestikkelsesdom-atea-har-retskrav-paa-at-byde.aspx

Hvad betyder det for AU:
Vi kunne ønske os, at reglerne var indrettet således, at Atea udelukkende skulle self-cleanes et sted. Desværre er det ikke sådan det forholder sig.
Udbudsloven kræver, at alle offentlige ordregivere – de næste fire år – skal forholde sig til, hvorvidt atea er selv-cleaned, hver gang Atea deltager i en udbudsproces.

I løbet af næste uge vil AU ØB Indkøb udarbejde en standardproces for dette. Denne proces vil skulle følges ved fremtidige anskaffelser ved Atea.

I denne sammenhæng bemærkes det, at der fortsat kan sendes ordrer på computere og IT-tilbehør via support-centrene.

I det omfang der i mellemtiden er andre indkøbsbehov, der er involverer Atea kontaktes Indkøb på udbud@au.dk.


1443879 / i40