Du er her: AU  Medarbejdere  Medarbejderservice Økonomi Indkøb Indkøb ved Atea

Indkøb ved Atea A/S I forlængelse af dom for bestikkelse og underslæb

Opdatering d. 6. juli 2018

Som anført nedenfor er Kammeradvokaten p.t. ved at vurdere konsekvenserne af Atea-sagen, herunder om Atea har indført tilstrækkelige tiltag til at sikre, at der ikke opstår tilsvarende situationer som dommen vedrører.

Det var forventningen, at der ville være en afgørelse på dette i løbet af uge 27 eller uge 28. Den nye status er dog, at der ikke forventes en afgørelse før august.

I forhold til nedenstående instruks medfører dette følgende ændringer:

  • Igangværende og kommende indkøbsprocesser
    - Instruksen fastholdes.
  • Indkøb på AU’s rammeaftaler med Atea
    - AU’s rammeaftaler kan benyttes til indkøb af IT-udstyr. Det anbefales at større udskiftninger sættes i bero i muligt omfang.

Instruksen opdateres løbende når der tilgår ny information.

Instruks af 3. juli 2018

Atea A/S blev den 27. juni 2018 ved retten i Glostrup dømt for bestikkelse og underslæb. Konkret betyder det, at der ikke må indgås nye indkøbsaftaler med Atea, medmindre Atea kan dokumentere, at der er indført tilstrækkelige forholdsregler til at sikre, at situationen ikke opstår igen.

I samarbejde med SKI og Modernisseringsstyrelsen vurderer Kammeradvokaten p.t. om Atea kan løfte denne dokumentationsforpligtelse.

Indtil Kammeradvokatens vurdering foreligger indføres følgende tiltag i forhold til samhandel med Atea:

Igangværende og kommende indkøbsprocesser med Atea

Alle igangværende og kommende indkøbsprocesser der involverer Atea sættes i bero eller udsættes. I det omfang, der er uopsættelige behov kontaktes Indkøb i Økonomi og Bygninger på udbud@au.dk. Indkøb vil i denne forbindelse assistere med indkøbsprocessen og herunder vurdere om det konkrete indkøb skal gøres betinget af, at Atea kan løfte ovennævnte dokumentationsforpligtelse.

Indkøb på AU’s rammeaftaler med Atea

AU har en række indkøbsaftaler med Atea på IT-området, herunder blandet andet computeraftalen. Indkøb af IT-udstyr på rammeaftalerne ved Atea udsættes. Ved uopsættelige behov gennemføres indkøbet efter aftale med IT-support centrene.

Ovennævnte tiltag svarer til de tiltag der anbefales af Moderniseringsstyrelsen og SKI: https://modst.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/juni/konsekvenser-af-atea-dommen/

Når Kammeradvokatens vurdering er på plads udsendes en opdateret instruks. Dette forventes at være i løbet af uge 28.


1443879 / i40