D. 22-8 – 23-8 opgraderes ProMark til version 4.34

Opgraderingen sker i tidsrummet 22-8, kl. 16 – 23-8, kl. 7.

21.08.2017 | Mette Vigern

Opgraderingen indeholder ny funktionalitet.

For medarbejderen er det nu muligt at lave en default registrering af frokost pausen.

Dette gøres via skabelonen - se vejledning ”sådan registrerer du tid i ProMark” på hjemmesiden, s. 4 pkt. 5.

For projektøkonomer og promarksekretærer er det nu muligt på fanen ”budget+reg. tid” at lave filtrering på budgetter, så der kan afgrænses mellem finansår.

Tidligere virkede filtrering kun på kolonnen tid, nu virker filtrering også på kolonnen budget.

MS Promark

1433644 / i40