Du er her: AU  Medarbejdere  Medarbejderservice Økonomi Forsknings- og Innovationsstyrelsen (FI)

Forsknings- og Innovationsstyrelsen (FI)

Ændring i aflæggelse af års- og slutregnskab til Forsknings- og Innovationsstyrelsen gældende fra ultimo november 2008 for Aarhus Universitet 8000 C

Arbejdsgangen vedr. regnskabsmæssig påtegning af års- og slutregnskaber for forskningsrådsbevillinger er blevet ændret, således at påtegningen af institutionens regnskabsansvarlige fremover delegeres ud til fakulteterne, på regnskabschefens vegne.

Som det fremgår af vedlagte, kan fakulteterne delegere ansvaret videre til konkrete medarbejdere på fakultetet eller institutter efter aftale med regnskabschef Arne Skov.

For at gøre klart hvad de bemyndigede medarbejdere står inde for på AU’s vegne ved deres underskrift, er der udarbejdet vejledninger og tjeklister, som beskriver hvad der skal kontrolleres, inden regnskabet påtegnes.  

Forsknings- og Innovationsstyrelsen har i januar 2008 udgivet nye generelle bestemmelser for bevillinger. Reglerne fremgår af pjecen " Generelle bestemmelser for bevillinger Januar 2008 "

Pjecen er sendt til de enkelte bevillingshavere sammen med bevillingsskrivelse, regnskabsskema og vejledning til udfyldelse af regnskabsskemaet.

Det er vigtigt at læse pjecen – især kapitel 7 og 8 som omhandler regnskabsaflæggelsen, samt vejledningen til udfyldelse af skemaet.

I forhold til Aarhus Universitet skal følgende procedure fremover overholdes:

  • Regnskabsskemaet skal udfyldes af instituttet og underskrives af bevillingshaver.
  • Den bemyndigede skal, inden påtegningen tjekke, at skemaet er korrekt udfyldt.
  • Efter påtegning sendes det udfyldte skema til Forsknings- og Innovationsstyrelsen. 
  • Kopi sendes til regnskabskontoret sammen med en bevillingsoversigt for samme periode.
  • Er der givet tillægsbevillinger og/eller udsættelser medsendes kopi heraf.

Bemyndigelse og vejledninger vedr. eksterne bevillinger fra  Forsknings- og Innovationsstyrelsen (FI) – delregnskab 4.

Bemyndigelse

Vejledning til tjek af regnskab inden påtegning.

Vejledning til tjek af korrekt bogført overhead (OH).

Omposteret for meget / for lidt bogført OH på nuværende tidspunkt.

Fremtidig procedure for ompostering af for meget/ for lidt bogført OH.

Automatisk overført tillægsbevillingsbeløb for 2008.

Hjemskrivning af bevillinger for 2008.

Hjemskrivning af bevillinger for 2009 .

Vilkår for bevillinger, Forsknings- og Innovationsstyrelsen januar 2012


263452 / i40