Du er her: AU  Medarbejdere  Medarbejderservice Økonomi Økonomi på fakulteterne Økonomi på Aarhus BSS

Økonomi på Aarhus BSS

Aarhus BSS Økonomi betjener Fakultetets institutter og centre, samt de fakultetsfælles enheder (CUL, PhD-skolen osv.) i forhold til blandt andet budgetter (både institutbudgetter og det samlede fakultetsbudget), ledelsesstøtte til Fakultetsledelsen, institutledelser osv., samt økonomisk administration af Fakultetets eksterne projekter.

Bogholderi og opgaver forbundet hermed varetages af Regnskab – se mere her.

For en nærmere beskrivelse af de opgaver, Aarhus BSS Økonomi udfører, henvises til det tidligere snitfladenotat, der er udarbejdet for AU Økonomi. Se notatet her.

Hvis der er spørgsmål vedrørende økonomi, er I altid velkomne til at kontakte os!

Økonomi på BS

309152 / i40