Kontaktpersoner

Hvert institut/center/enhed på Aarhus BSS har en primær forretningscontroller og en eller flere projektøkonomer tilknyttet.

Forretningscontrolleren er instituttets overordnede indgang til Aarhus BSS Økonomi. Projektøkonomerne har fokus på de eksterne projekter, herunder den daglige drift og kontakten til projekthaveren.

Herudover arbejder enkelte økonomimedarbejdere primært med tværgående og koordinerende opgaver.

Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte os.

Aarhus BSS Økonomi

Tåsingegade 1
Bygning 1447
8000 Aarhus C


Department of Management, MGMT


Department of Economics and Business Economics, ECON

 • Forretningscontroller Stine Vindfeldt Tobiesen, stine.tobiesen@au.dk, tlf. 8715 2206
 • Projektøkonom Yadigar Akbulut (blandt andet NCRR), yat@au.dk, tlf. 8715 2212, mobil 2341 9025
 • Projektøkonom Marian Korsgaard Klit, marian.klit@au.dk, tlf. 8716 2753, mobil 2045 8636

Department of Law, LAW


Department of Political Science, PS


Department of Psychology and Behavioural Sciences, PSY

 • Forretningscontroller Tina Riise, tina.riise@au.dk, tlf. 8716 2359
 • Projektøkonom Karin Lykke (CRF), karin.lykke@au.dk, tlf. 8716 5618
 • Projektøkonom Henriette Jaquet (ikke CRF), henriette.jaquet@au.dk, tlf. 8716 2367

Department of Business Development and Technology, BTECH


Cognition and Behavior Lab


Aarhus BSS Graduate School


Centre for Teaching and Learning, CUL

 • Forretningscontroller Heine Hundahl Esbersen, heine@sam.au.dk, tlf. 8715 2302
 • Projektøkonom Tina Thing, tina.thing@au.dk, tlf. 8715 2208, mobil 2879 4644

Dekanat


Bygningsområdet


Aarhus BSS' administrative center


Økonomi på Aarhus BSS i øvrigt

 • Teamleder Mathias Madsen (teamleder for controllergruppen, overordnet fagligt ansvar for den samlede økonomistyring), mathias.madsen@au.dk, tlf. 8715 2204
 • Teamleder Mia Just Pedersen (teamleder for projektøkonomerne, ekstern finansieret forskning), mia.just@au.dk, tlf. 8715 2213, mobil 5194 5253
 • Teamleder Jesper Fristrup Skovmøller (teamleder for projektøkonomerne, ekstern finansieret forskning), jesper.skovmoeller@au.dk, tlf. 8716 3274, mobil 2830 9078
 • Forretningscontroller Heine Hundahl Esbersen, heine.esbersen@au.dk, tlf. 8715 2302

Ledelse af Aarhus BSS Økonomi

 • Økonomichef Martha Berdiin (Arts og Aarhus BSS), martha.berdiin@au.dk, tlf. 8715 2207, mobil 6171 0703

310621 / i40