Kontering på Aarhus BSS

I nedenstående links kan der findes en beskrivelse af økonomimodellen på Aarhus BSS, samt konteringsvejledninger opdelt på hhv. ordinære og særlige delregnskab 1 (DR1) projekter på institutter, centre og øvrige enheder på Aarhus BSS.

Alle konteringsvejledninger indeholder også EAN-numre til brug ved elektronisk fakturering.

Beskrivelse af økonomimodellen på Aarhus BSS

Konteringsvejledning til institutter og centre på Aarhus BSS, ordinære DR1 projekter

Konteringsvejledning til institutter og centre på Aarhus BSS, særlige DR1 projekter

Konteringsvejledning for fællesaktiviteterne ved Aarhus BSS

Konteringsvejledning for bygningsområdet ved Aarhus BSS

Konteringsvejledning for eksterne projekter på Aarhus BSS - kontakt din projektøkonom

Konteringsvejledning for Administrationscenter Aarhus BSS

Ved kontering i IndFak, RejsUd og Conference Manager skal der altid påføres artskonto, projektnummer og aktivitetsnummer.  


409879 / i40