Du er her: AU  Medarbejdere  Medarbejderservice Økonomi Økonomi på fakulteterne Økonomi på Aarhus BSS Rejseafregninger og øvrige udlæg Dækning af rejse- og flytteomkostninger mv. i forhold til medfølgende familie ved udstationering i udlandet

Dækning af rejse- og flytteomkostninger mv. i forhold til medfølgende familie ved udstationering i udlandet

  • I forbindelse med udstationering (tjenesterejser af en varighed på 29 dage eller mere) i udlandet kan AU i begrænset omfang dække dokumenterede rimelige udgifter til rejse- og flytteomkostninger mv. i forhold til medfølgende familie.
  • I forbindelse med tjenesterejser til udlandet af en varighed på 28 dage eller kortere kan AU ikke dække medfølgende families rejse- og flytteomkostninger mv.  
  • I forbindelse med besøgsrejser til udlandet (familien kommer på besøg i en kortere periode, f.eks. i forbindelse med ferie) kan AU ikke dække medfølgende families rejse- og flytteomkostninger mv.

I Finansministeriets budgetvejledning står der blandt andet (BV 2.11.1):
”Universitetet kan i forbindelse med udstationering af ansat videnskabeligt personale afholde dokumenterede rimelige udgifter til rejse- og flytteomkostninger mv. i forhold til den pågældende medarbejder og i begrænset omfang dennes evt. medfølgende familie.”

Om dit institut/enhed er indstillet på at refundere rejse- og flytteomkostninger mv. i forhold til medfølgende familie bør afklares inden udstationeringen.

Ovenstående regler gælder, både når der er tale om AU’s ordinære midler eller eksterne forskningsmidler. Hovedreglen er nemlig, at AU/Statens regler altid gælder, uanset om det er ordinære eller eksterne midler, der finansierer en aktivitet.

Skattemæssige aspekter ved dækning af rejse- og flytteomkostninger mv. i forbindelse med udstationering i udlandet

Udgifter til flytning og etablering af bolig i forbindelse med udstationering er som udgangspunkt en privat udgift. Du kan derfor som udgangspunkt ikke uden skattemæssige konsekvenser få refunderet udgifter, som er forbundet med en flytning.

Refusion til ansatte(der udstationeres under samme arbejdsgiver - dvs. ikke skifter arbejdsgiver under udstationeringen) kan som udgangspunkt ske uden beskatningaf udgifter til:

  • Flytning af bohave (fra én adresse)
  • Rejseudgifter for husstanden

Vær opmærksom på, at udgifterne kun kan refunderes skattefrit mod dokumentation i form af originale eksterne udgiftsbilag.

Det er i øvrigt en skattemæssig forudsætning, at du bevarer dit ansættelsesforhold på AU under udstationeringen.

1412511 / i40